Forecasting: Omskiftelighed er årets vigtigste forretningsdisciplin

Usikkerhed i markedet gør krystalkuglen tåget.

Udfordringerne efter coronakrisen står i kø hos danske virksomheder, der som aldrig før skal være bedst muligt forberedt på at skifte kurs. Krystalkuglen er tåget af forsyningsproblemer, nationale- og internationale smitteudbrud, eskalerende råvarepriser og mangel på arbejdskraft, som alle er faktorer der bidrager til post-coronas vigtigste forretningsdisciplin; omskiftelighed. For når ikke man kan forudsige markedsudviklingen på samme måde som før Coronakrisen, er virksomheder for alvor tvunget til at arbejde mere kortsigtet, så der hurtigt kan skiftes kurs og sikres det bedst mulige resultat.

Til trods for at corona restriktioner er fortid i Danmark, fortsætter pandemispiralen med at trække et efterslæb med sig. Særligt virksomheder med internationalt fokus skal væbne sig med valide og præcise forecasts og scenarieplanlægning, for at kunne få virksomheden igennem stormen af coronaens bivirkninger i verdenshandelen. Den internationale corona-usikkerhed påvirker både den internationale- og den nationale handel, hvorfor danske virksomheder fortsat, til trods for lempelsen af restriktioner, skal være beredt på en usikker fremtid, hvor omskiftelighed bliver det vigtigste konkurrenceparameter.

Udfordringerne forsvinder ikke sammen med restriktionerne

Internationale nedlukninger kombineret med eksplosiv vækst har været en farlig cocktail, der har skabt historiske flaskehalse i den globale forsyningskæde. Mange af de største internationale havne er så overfyldte, at containerskibe må ligge for anker i flere dage, før de kan læsse varerne af. Grundet knaphed, vælger nogle containerskibe endda at sejle forbi havnen uden aflæsning, for at undgå spildtid på havet. Det skaber en ustabilitet af leveringsevnen, som har bidraget til en international forsyningskrise, der gør det umuligt for danske såvel som udenlandske virksomheder at planlægge fragt langsigtet.

De knækkede forsyningskæder og de ophobede flaskehalse er ikke den eneste hovedpine for virksomheder der fragter varer internationalt. Knækket har medført tårnhøje fragtpriser, der har store konsekvenser for både salg og indtjening i forretningen. Det er derfor altafgørende at kunne foretage præcise forecasts med en høj frekvens, for løbende at kunne tilpasse indkøb af råvarer efter forsyningskædens tilstand.

Udover den belastede forsyningskæde, er de hastigt stigende råvarepriser også en udfordring for indtjeningen. Det er altafgørende for virksomhedens bundlinje, at man løbende kan foretage præcise forecast og scenarieplanlægning af råvareprisernes udvikling, for ikke at æde forretningen op indefra af stigende kostpriser. En 12 måneders prognose i det traditionelle budget er ikke en holdbar løsning i et uforudsigeligt marked, hvor både priser på råvarer og el er på himmelkurs. Hvis man som virksomhed ikke konstant er opmærksom på den løbende udvikling i markedet, og formår at tilpasse forretningen derefter, risikerer man at se bundlinjen smuldre inden regnskabsåret er omme.  

Tilpas indkøb efter leveringsevnen

For at sikre en stabil leveringsevne, bør man først og fremmest lave en vurdering af hvilke markeder der er hårdest ramt. De skyhøje fragtpriser kan i nogle tilfælde gøre det værd at overveje, hvorvidt en eventuel regionalisering af produktionen nær kernemarkederne kunne være en mere profitabel løsning på sigt. Umiddelbart en omkostningstung strategi, men med scenarieplanlægning kan man præcist og effektivt opsætte forskellige fremtidsscenarier, for derefter at vurdere hvilken retning der giver de bedste forudsætninger for konkurrencedygtighed. Ikke alene kan man tage højde for hvornår etableringsomkostningerne ville være tjent hjem, man kan også foretage en vurdering af hvorvidt den mere bæredygtige løsning med mindre brug af containerskibe kan give en langsigtet fordel for virksomhedens image.

Er der ikke et behov for at rykke produktionen for at komme problemet til livs, kan man bruge forecasting til at forudsige hvornår og hvor mange varer der skal købes ind, for at kunne sikre leveringsevnen kontinuerligt.

Juster prissætningsstrategien

Den eksplosive stigning i forbrug og de knækkede forsyningskæder har skabt international råvaremangel, der har fået priserne til at skyde i vejret på alt lige fra fødevarer til byggematerialer, el og naturgas. Prisudviklingen har en stor indflydelse på produktionsomkostningerne og dermed bundlinjen, hvilket gør det altafgørende for en produktionsvirksomhed at arbejde aktivt med forecasting analyser, hvorfra man kan følge konsekvenserne af de stigende omkostninger på de enkelte produktkategorier. Ved løbende at forecaste udviklingen af råvarepriser, kan man nå at justere sine salgspriser i tide, for at undgå røde tal på bundlinjen.  

Rekruttér arbejdskraft i takt med vækstpotentialet

Den eksplosive vækst har medført rekordmange danskere i job. Så mange, at der på nuværende tidspunkt er mangel på arbejdskraft. Særligt servicebranchen er hårdt ramt, da servicefaget er afhængig af medarbejdere til at skabe omsætning og vækst. Når efterspørgslen overstiger mængden af hænder til at varetage arbejdsopgaverne, sættes en bremse i væksten og kunderne vandrer mod konkurrenter der er bedre rustet til at kunne løse opgaven. Forecasting løser denne udfordring ved at give indsigt i potentialet for vækst samt behov for rekruttering for at kunne efterleve væksten.

En forecasting analyse kan hurtigt og præcist afklare, hvor mange nyansættelser der skal til, for at kunne efterleve den potentielle vækst. Ligeledes tager forecastet højde for selve oplæringsperioden af medarbejderen, så man hurtigt kan vurdere hvor tidligt der skal ansættes nye folk, til at de er helt køreklar til at kunne varetage arbejdsopgaverne selvstændigt. Forecasting prognoserne kan også tage højde for hvor lang tid det i gennemsnit tager at skaffe en medarbejder inden for den givne funktion, så man er bedst muligt sikret nok arbejdskraft til at understøtte væksten i forretningen.

Ved at have det fulde billede af vækstpotentiale, behov for medarbejdere samt oplærings- og rekrutteringsperiode herfor, har man som servicevirksomhed de bedst mulige forudsætninger for at kunne efterleve potentialet for vækst. Ydermere har man et fuldt overblik over omkostningerne ved at skaffe nye medarbejdere, hvilket giver et indblik i vigtigheden af at prioritere fastholdelsen af eksisterende medarbejdere, og lægge en plan derefter.

Den store efterspørgsel på arbejdskraft har medført en løninflation, som der ligeledes skal tages højde for i virksomheden. Både til at revurdere salgspriser, men også til at vurdere hvilke arbejdsområder der bør effektiviseres, for at lønomkostningerne ikke bliver for tunge til at man kan bevare en profitabel forretning. Med forecasting og scenarieplanlægning kan du lave en samlet vurdering af hvorvidt vækstpotentialet er værd at efterleve ud fra de stigende lønomkostninger, eller om man i stedet bør nedsætte forventningerne og i stedet fokusere på eksisterende forretningsområder med den eksisterende kapacitet.

Vær et skridt foran konkurrenterne med forecasting

Forecastet er et af de vigtigste analysemetoder i 2022. For at kunne navigere i et ustabilt marked med eksplosiv vækst, kræves det at man kontinuerligt arbejder med præcise forecasts og scenarieplanlægning, for at have det bedst mulige beslutningsgrundlag, i en ustabil markedssituation.

Det traditionelle budget, der planlægger vækstpotentiale og allokering af midler 12 måneder frem, er ikke konkurrencedygtigt i et uforudsigeligt marked. Markedssituationen er i konstant udvikling, hvilket gør at budgetterne forældes lynhurtigt. Ved at arbejde med forecasting kan budgetter og strategi tilpasses løbende, så forretningen har det bedst mulige grundlag til at kunne skifte kurs. For at kunne forblive konkurrencedygtig, kræves det at ledelsen såvel som organisationen er omstillingsparate og skarpe på at forudsige fremtiden, for at forretningen ikke ædes op af eskalerende fragtpriser, manglende varer, stigende kostpriser og mangel på arbejdskraft. 

Forecastet er den bedste kur mod epidemien af overraskelser og uforudsigelighed, der skal sikre et kontinuerligt, realistisk billede af virkeligheden.

Højere krav til systemer og organisationen

For at kunne være omstillingsparat, skal man som virksomhed have de rigtige systemer til at lave præcise forecasts og scenarieplanlægning. Mavefornemmelser er ikke et validt beslutningsgrundlag i et ustabilt 2022, hvor omstillingsparatheden er den vigtigste forretningsdisciplin. 

Med VIS-løsningen får du fuld CPM-funktionalitet, der understøtter både forecasting, scenarieplanlægning og automatiseret budgettering. VIS-løsningen skaber dermed fundamentet for en konkurrencedygtig, proaktiv og omstillingsparat virksomhed.

Tips til budgetudfordringer

Bruger I stadig regneark til budgettering, og har I svært ved at holde overblikket over mange forskellige budgetversioner?

I vores guide, “Intelligent Budgettering” giver vores data-eksperter deres bedste råd og løsningsforslag til, hvordan forretningen optimeres med intelligent budgettering.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du løbende opdateret

Hvis du er interesseret i VIS Performances aktiviteter og nyheder, er du meget velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbrevet en gang i kvartalet.

Trusted Advisor i mere end 28 år

Vores kunder er kernen i forretningen

Relaterede kundecases

Scroll to Top