Elektronik, maskiner og reservedele

Virksomheder, der arbejder med elektronik, maskiner og reservedele ved, hvor hurtigt markedet ændrer sig i denne branche. Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed er agil og får anvendt den data, man har til rådighed, til at optimere forretningen. VIS hjælper jer med at få samlet al jeres data ét sted og gør det muligt for jer at foretage et hav af analyser for at sikre jeres fortsatte konkurrencedygtighed.

Lav materiale behovsplanlægning med VIS

Stort hardware og maskineri består typisk af mange komponenter. Det er derfor vigtigt at have det fulde overblik over jeres materialebrug og -behov, så I har styr på den daglige drift og er beredte på specifik ordreindgang.

Med VIS bliver det nemt at overskue lagerbeholdning, indkøb, ordrer og leverancer, så I kan planlægge produktionsprocesserne så nøjagtigt som muligt. VIS kan bruges til at regne på, hvornår I skal have materialer hjem i relation til produktionstiden og lave analyser, der viser, hvor det går galt med jeres kritiske komponenter.

VIS Performance - brugervenlig Business Performance platform

Garantilager

Opererer din virksomhed med garantilager, kan VIS også være jer behjælpelige. Fordi VIS samler alle jeres data ét sted, har I det fulde overblik over jeres lagerbeholdning af nødvendige reservedele til kunder. Samtidig kan I se omkostningerne forbundet med at yde denne service for jeres kunder og lave analyser på de forretningsmæssige fordele forbundet med garantilageret.

Få styr på kvalitetssikringen

Prisen på komponenter til stort hardware og maskineri er typisk ret høj og kvalitetsproblemer og fejl kan derfor spille en stor rolle for virksomhedens indtjeningsevne. Derfor betyder kvalitetskontrol meget for den fortsatte konkurrenceevne.

Kvalitetskontrollen kan nemt visualiseres i VIS gennem dashboards, og I kan samtidig anvende jeres kvalitetsdata aktivt til at optimere jeres produktionsprocesser. Den opsamlede data kan nemlig identificere trends og hjælpe jer med at snævre ind hvor fokus skal ligge i optimeringsarbejdet. Fordi I har alle data samlet i VIS, kan I holde jeres kvalitetsdata op imod mange andre parametre for at blive endnu klogere på den aktuelle situation i virksomheden.

Elektronik, maskiner og reservedele - arbejd interaktivt med data - VIS Performance
Elektronik, maskiner og reservedele - VIS Performance

Foretag velinformeret kapacitetsstyring

Grundet de hastige markedsændringer inden for elektronik, maskiner og reservedele kan kapacitetsbehovet i den enkelte virksomhed også ændre sig en del. Det er derfor vigtigt, at man formår at drage størst mulig nytte af sine lokaler, maskiner og mennesker, så profitten bliver maksimeret.

Med VIS har I hele tiden overblik over udviklingen i kapacitet og kan foretage analyser på kapacitetsudnyttelse og effektivitet. VIS er, med andre ord, med til at sikre at I følger med udviklingen og hurtigt kan justere jeres forretning i relation til markedsændringerne.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Nogle af fordelene ved at benytte VIS

Der er selvfølgelig flere fordele ved at bruge VIS. Men du kan læse et par af dem her.

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll to Top