Månedsrapportering

Eliminér fejl og frigiv tid i økonomi med automatisering af månedsrapporteringen.

Work smarter - not harder

Månedsrapportering er en nødvendig rutine for at få en status over forretningens udvikling den forgangne måned, samt for at kunne forventningsafstemme den kommende måneds performance.

Men månedsrapportering er også en tidskrævende, manuel proces, der druknes i administration og konsolidering af regneark. 

Ved at automatisere månedsrapporteringen med VIS Performance, frigives tid i din økonomiafdeling, som kan bruges på at analysere virksomhedens finansielle tilstand og skabe værdi og vækst i forretningen, frem for administrative processer med regneark.

Automatiseret konsolidering

I VIS Performance er månedsrapporteringen bygget på en konsolideringsmodel. På den måde automatiseres konsolideringen i takt med månedsrapporteringen, både på virksomheds- og koncernniveau.

Rapportering med få klik

I VIS kan du lave en skræddersyet skabelon for månedsrapporteringen, som indeholder alle tabeller (fx resultatopgørelse, balance etc.) og grafiske visualiseringer.

Med et enkelt klik vil skabelonen være klar til brug, efter bøgerne er blevet lukket i ERP-systemet. Derefter skal dine medarbejdere blot fokusere på at berige månedsrapporten med kommentarer til tallene, årsagsforklaringer samt beskrivelser af forventningerne til den kommende periode. Når processen er færdig, vil den endelige månedsrapport blive distribueret til relevante modtagere i et PDF-dokument.

Strukturelt og konsolideret overblik

Udover den autogenererede rapport med grafer og tabeller, vil du i VIS kunne se et strukturelt og konsolideret overblik over koncernens virksomheder, afdelinger og forretningsområder. Herfra kan du lave filtreringer og “drill-downs” på detaljeniveau, som fx på enkelte selskaber eller afdelinger, som der er behov for at belyse. 

Månedsrapportering på koncern-niveau

Med VIS får du ydermere adgang til en koncern-rapport, såvel som individuelle selskabsrapporter. Alt intern samhandel vil automatisk blive konsolideret i regnskaberne. 

Tilpassede godkendelsesprocedurer

For at kunne godkende månedsrapporter i regneark, kræver det en del e-mails frem og tilbage med vedhæftede regneark og kommentarer dertil. 

Med VIS Performance kommenteres og godkendes månedsrapporterne direkte i softwaren, så alt samles ét sted.

Med det avancerede brugersystem, får ledelsen direkte besked når månedsrapporterne er klar til godkendelse. Herfra kan de både læse kommentarerne til analyserne, samtidig med at de kan afgive den endelige godkendelse direkte i systemet.

UNDGÅ MANGE VERSIONER AF EXCEL

- Ét værktøj til alle brugere

Erstat regneark med interaktive data - VIS Performance
VIS Performance - Eksperter i Business Performance

Guide til Intelligent Budgettering

Vi har samlet data-eksperternes bedste råd, anbefalinger og løsningsforslag til dine hyppigste udfordringer, når det kommer til virksomhedsbudgettering, samt hvordan Intelligent Budgettering løser disse udfordringer. 

Download vores gratis whitepaper og bliv klogere på hvordan din økonomiafdeling optimeres med Intelligent Budgettering.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll til toppen