ESG-rapportering

Effektivisér ESG-rapporteringen med VIS-softwaren.

Nye krav til klimaregnskabet

ESG-rapportering er en af de største ændringer i procedurer for rapportering i nyere tid. De nye krav om ESG-rapportering træder i kraft fra og med 2024, og skal understøtte en bæredygtig omstilling inden for både miljø, sociale forhold og selskabsledelse.

Med VIS-softwaren indsamles alle data fra relevante kilder til din ESG-rapport automatisk. Med multi-bruger adgang kan flere brugere analysere, indtaste data og kommentere rapporten samtidigt.

Automatisér ESG-rapporteringen med VIS:

Det skal ESG-rapporteringen indeholde

ESG står for Environment (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (ledelse).

For store virksomheder (regnskabsklasse C stor og D) stiller regnskabsloven allerede krav om, at ledelsesberetningen indeholder en redegørelse om samfundsansvar. Har din virksomhed interne politikker for samfundsansvar, skal der redegøres for disse.

Fra og med 2024 skal alle store virksomheder rapportere om deres arbejde med bæredygtig omstilling. Som noget nyt, skal sociale forhold såsom diversitet, inklusion og CSR-initiativer indgå i rapporteringen.

Miljø

CO2-udledning, energiforbrug, vand- og luftforurening, affaldshåndtering og energieffektivitet.

Sociale forhold

Arbejdsulykker, sygefravær, kønsdiversitet, uddannelse og træning og medarbejdertilfredshed.

Ledelse

Lønforskelle, bestyrelsens sammensætning, GDPR, ledelsesforhold samt etik og anti-korruptionspolitik.

ESG-rapportering i VIS-softwaren

DATAINDSAMLING

Alle data der kan indsamles fra kildesystemer, indhentes automatisk.

Manuelle data kan indtastes direkte i softwaren, så alle data samles ét sted.

SCOPE 1

Direkte emissioner

Udslip du direkte selv forårsager
(fx afbrænding af olie og benzin).

SCOPE 2

Indirekte emissioner

Udslip gennem den energi du køber
(fx el og fjernvarme).

SCOPE 3

Emissioner i værdikæden

Udslip i forbindelse med de produkter og services du anvender i hele værdikæden.

BEREGNINGSMETODE

VIS laver selv alle nødvendige beregninger baseret på officielle standarder.

GHG-Protokollen

Internationalt anerkendt og mest udbredte standard for beregning af CO2-udledning. Anbefales blandt andre af EU-Kommissionen.

Formålet er at rapporteringen fremkommer så ensartet som muligt på tværs af brancher.

Forbrug

Liter diesel, kWh og m3.

RESULTATER

Alle data visualiseres i dashboards og skræddersyede rapporter.

Eksempel på ESG-rapportering

Et eksempel på ESG-rapportering kan fx være en virksomhed, der rapporterer om energieffektivitet og brugen af vind- og solenergi:

Miljø

Sociale forhold

Ledelse

Offentliggørelse af
ESG-rapport

ESG-rapporten kan være offentligt tilgængelig på virksomhedens website eller gennem tredjeparts rapporteringskilder.

Få en demonstration af
ESG-rapportering i VIS-softwaren

Book en demonstration og oplev hvordan VIS kan digitalisere og automatisere ESG-rapporteringen i din virksomhed.

ESG-rapportering i
VIS Performance

VIS-softwaren er det perfekte værktøj til dataindsamling. VIS indsamler automatisk data fra alle relevante datakilder, samtidig med at der kan tilføjes manuelle datainput fra mange forskellige brugere samtidigt – direkte i softwaren.

Med ESG-rapportering i VIS er det nemt at indsamle store mængder data på tværs af kilder, som efterfølgende kan finjusteres og tilpasses de officielle retningslinjer for ESG-rapportering. Det er tilmed muligt at tilføje tekst og kommentarer direkte i softwaren, så du har alle informationer og data til ESG-rapporten samlet ét sted. 

Rapporten kan nemt eksporteres til visuelle dashboards i skyen og PDF-filer.

meget mere end esg-rapportering:

Automatisér alle finansielle processer

Med VIS-softwaren centraliseres alle data på tværs af kildesystemer ét sted. Med journaliseret write-back funktionalitet kan medarbejdere på tværs af organisationen tilgå og tilføje data direkte i softwaren, så alle data samles ét sted hvorfra de kan arbejde sammen og øge virksomhedens effektivitet og performance.

Budget

Optimér din budgetproces og undgå manuelle fejl med automatisering.

Forecast

Lav præcise forecasts hurtigere og bliv proaktiv frem for reaktiv.

Konsolidering

Strømlin konsolideringsprocessen og øg effektiviteten.

Visualisering

Få alle data på tværs af kildesystemer samlet ét sted – lokalt og i skyen.

UNDGÅ ADSKILLIGE REGNEARKSVERSIONER

- Ét værktøj til alle brugere

Erstat regneark med interaktive data - VIS Performance
VIS Performance - Eksperter i Business Performance

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll to Top