BÆREDYGTIG ØKONOMISTYRING

Få strømlinet og effektiviseret din ESG-rapportering

Nye krav til
klimaregnskabet

ESG-rapportering er en af de største ændringer i procedurer for rapportering i nyere tid. De nye krav om ESG-rapportering skal understøtte en bæredygtig omstilling inden for både miljø, sociale forhold og selskabsledelse.

Med VIS-softwaren indsamles alle dine data automatisk, samtidig med at alle enheder automatisk omregnes til CO2-ækvivalenter. På den måde sikrer du en strømlinet og effektiv indsamling af data.

Når alle data er indsamlet og omregnet til CO2-ækvivalenter, kan du berige rapporten med de skriftlige input, direkte i softwaren. På den måde er alle dine ESG-data og -informationer samlet ét sted. 

Det skal ESG-rapporteringen indeholde

ESG står for Environment (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (ledelse).

For store virksomheder (regnskabsklasse C stor og D) stiller regnskabsloven allerede krav om, at ledelsesberetningen indeholder en redegørelse om samfundsansvar. 
Har din virksomhed interne politikker for samfundsansvar, skal der redegøres for disse.

Fra og med 2024 skal alle store virksomheder rapportere om deres arbejde med bæredygtig omstilling. Som noget nyt, skal sociale forhold såsom diversitet,
inklusion og CSR-initiativer indgå i rapporteringen.

ENVIRONMENT

Miljø

CO2-udledning, energiforbrug, vand- og luftforurening, affaldshåndtering og energieffektivitet.

SOCIAL

Sociale forhold

Arbejdsulykker, sygefravær, kønsdiversitet, uddannelse og træning og medarbejdertilfredshed.

GOVERNANCE

Ledelse

Lønforskelle, bestyrelsens sammensætning, GDPR, ledelsesforhold samt etik og anti-korruptionspolitik.

Automatisk omregning til
CO2-ækvivalenter

For at kunne sammenligne drivhusgasserne, omregnes alle udledninger til såkaldte CO2-ækvivalenter.

VIS-softwaren omregner automatisk dine enheder til CO2-ækvivalenter.

Skræddersyet ESG-løsning

Vi skræddersyer en ESG-løsning efter dine behov, så du får alle nødvendige data og beregninger sat i system.

Med multi-bruger indtastning, komplette revisionsspor og integration til virksomhedens data, 
øges samarbejdet og transparensen på tværs af organisationen i arbejdet med ESG.

INDTASTNING

VIS-softwaren hjælper også med at indsamle data og information omkring governance og og sociale forhold.

VISUALISERING

Alle ESG-data visualiseres i dashboards og kan udskrives til PDF med få klik, eller kopieres og indsættes direkte i jeres endelige ESG-rapport. 

RAPPORTERING

VIS-softwaren indsamler automatisk alle relevante data og beregner både KPI’er og emissionsdata, så du nemt får et komplet indblik i dit klimaregnskab. 

Effektiv ESG-rapportering med VIS Performance

Med automatisk indsamling, beregning og visualisering af ESG-data, gør vi det nemmere for dig at opfylde kravene til ESG-rapportering. Oplev den ultimative løsning til at styrke din virksomheds ESG-rapporterings i dag.

Book en demo af ESG-rapportering i VIS-softwaren

Book en demonstration og oplev hvordan VIS kan digitalisere og automatisere ESG-rapporteringen i din virksomhed.

meget mere end esg-rapportering:

Automatisér alle finansielle processer

Med VIS-softwaren centraliseres alle data på tværs af kildesystemer ét sted. Med journaliseret write-back funktionalitet kan medarbejdere på tværs af organisationen tilgå og tilføje data direkte i softwaren, så alle data samles ét sted hvorfra de kan arbejde sammen og øge virksomhedens effektivitet og performance.

Budget og forecast

Slut med ineffektiv budgettering og forecasting i regneark.

Månedsrapportering

Eliminér fejl og frigiv tid i økonomi med automatiseret månedsrapportering

Finansiel konsolidering

Strømlin konsolideringsprocessen på tværs af koncernen og øg effektiviteten.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll to Top