FINANSIEL PLANLÆGNING

Optimering af intern og ekstern økonomistyring

Effektiv integration af finansielle processer

Optimering af finansiel planlægning er afgørende for at sikre organisationens økonomiske sundhed. Kerneprocesserne omkring indtægter, omkostninger og likviditet er nøgleelementer, der danner grundlaget for optimering.

Med VIS-softwaren forenkles disse processer ved at automatisere og integrere data fra P&L, balance og cashflow direkte ind i én samlet løsning. Dette skaber et ensartet og pålideligt datagrundlag, der hjælper din virksomhed med at nå jeres finansielle mål hurtigere.

VIS er med til at drive vores virksomhed – det er med til at give os de data, vi skal bruge for at træffe de rigtige beslutninger. Vi bruger den blandt andet til den daglige, ugentlige og månedlige styring samt til at lave prognoser og budgetter. Derudover bruges VIS også til rapportering, daglig opfølgning på vareniveau, på butikker – på alt. VIS er et vigtigt redskab i hverdagen.”

Effektiv finansiel planlægning og rapportering med VIS-softwaren

VIS-softwaren er platformsuafhængig, hvilket gør det muligt at integrere softwaren med dine andre kildesystemer. Alle data på tværs af kilder centraliseres ét sted, hvorfra alle data kan arbejde sammen og give et transparent indblik i din virksomheds performance. 

VIS-softwaren kombinerer alle data og informationer til P&L, likviditets- og balanceopgørelser, hvorfra alle ændringer i dine nøgletal vises direkte. VIS-softwaren sikrer dermed et konsistent og transparent dataindblik, der gør det muligt at igangsætte den finansielle planlægning hurtigt, da der ikke skal bruges flere dages forberedelse på at indsamle data.

Dine tilbagevendende rapporteringer kan også automatiseres med VIS-softwaren. Dette frigører værdifuld tid i din økonomiafdeling, som i stedet kan bruges på ad hoc analyser og supplerende beregninger med dine automatisk forberedte data. 

VIS Finans

Effektiv finansiel planlægning og rapportering med VIS-softwaren

VIS-softwaren er platformsuafhængig, hvilket gør det muligt at integrere softwaren med dine andre kildesystemer. Alle data på tværs af kilder centraliseres ét sted, hvorfra alle data kan arbejde sammen og give et transparent indblik i din virksomheds performance. 

VIS-softwaren kombinerer alle data og informationer til P&L, likviditets- og balanceopgørelser, hvorfra alle ændringer i dine nøgletal vises direkte. VIS-softwaren sikrer dermed et konsistent og transparent dataindblik, der gør det muligt at igangsætte den finansielle planlægning hurtigt, da der ikke skal bruges flere dages forberedelse på at indsamle data.

Dine tilbagevendende rapporteringer kan også automatiseres med VIS-softwaren. Dette frigører værdifuld tid i din økonomiafdeling, som i stedet kan bruges på ad hoc analyser og supplerende beregninger med dine automatisk forberedte data. 

VIS Finans

VIS-SOFTWAREN

Én samlet løsning til
finansiel planlægning og analyse

Automatisk
dataintegration

Centralisér og konsolidér finansielle data fra forskellige kilder, uden manuel indgriben.

Med automatisk dataintegration opnår du en hurtig og pålidelig proces, der strømliner arbejdsgange og frigiver tid til at fokusere på analyse af data, og dermed træffe velinformerede beslutninger.

Skræddersyet til
dine behov

Vores erfarne team skræddersyer løsningen så den imødekommer dine forretningsmæssige behov. 

På den måde sikres du en løsning der passer til dine nuværende behov, samtidig med at softwaren kan skaleres og tilpasses fremadrettet.

Automatiserede rapporteringsprocesser

Med autogenererede rapporter, sparer du værdifuld tid i din økonomiafdeling.

Med VIS-softwaren kan du opsætte skabeloner til dine regelmæssige rapporter og planlægge deres levering, så du altid har de nyeste finansielle data ved hånden.

Book en demo af VIS-softwaren

Book en demonstration og oplev hvordan VIS-softwaren kan digitalisere dine finansielle processer og spare værdifulde ressourcer.

VIS Finans

FINANS 2.0

VIS-softwaren understøtter
alle finansielle processer

Budgettering og forecasting

Effektivisér din budgettering og forecasting. Med automatisering af processer og dataindsamling, har det aldrig været nemmere at lave præcise budgetter og forecasts.

Ledelsesrapportering

Skab hurtige og informative ledelsesrapporter. Med VIS-softwaren kan du nemt samle og analysere relevante data, hvilket muliggør øjeblikkelig og indsigtsfuld rapportering til ledelsen.

Finansrapportering

Forenkl din finansrapportering. Med VIS-softwaren kan du strømline processen med at generere og dele finansielle rapporter, hvilket giver øget nøjagtighed og effektivitet i din rapporteringsproces.

P&L (Profit & Loss)

Forbedr din Profit and Loss (P&L) analyse. VIS-softwaren giver dig mulighed for at analysere og rapportere nøjagtigt på din virksomheds indtægter og udgifter, hvilket skaber et solidt grundlag for strategiske beslutninger.

Balance

Optimer din balanceopgørelse. Med VIS-softwaren kan du nemt følge og analysere din virksomheds aktiver, passiver og egenkapital, hvilket giver dig et klart billede af din finansielle position og muligheder for forbedring.

Cashflow

Forbedr din cashflow-styring. VIS-softwaren automatiserer processen med at spore og analysere din virksomheds indgående og udgående kontantstrømme, hvilket giver dig øget kontrol og forudsigelighed over din likviditet.

Scenarieplanlægning

Foretag hurtige og præcise scenarieanalyser. Med VIS-softwaren kan du simulere forskellige forretningsmæssige scenarier og evaluere deres virkning på din virksomheds resultater, hvilket hjælper dig med at træffe velinformerede beslutninger.

Rullende forecast

Implementer en fleksibel og kontinuerlig forecast-proces. VIS-softwaren gør det muligt at opdatere og tilpasse din forecast løbende, hvilket sikrer, at din virksomhed altid arbejder med de seneste og mest nøjagtige prognoser.

Beyond budgeting

Overgå traditionel budgettering. Med VIS-softwaren kan du flytte ud over årlige budgetter og implementere en mere fleksibel og responsiv budgetteringsproces, der bedre matcher din virksomheds dynamiske behov og mål.

Finansiel konsolidering

Forenkl og automatiser din finansielle konsolidering. VIS-softwaren samler og konsoliderer data fra forskellige enheder eller datterselskaber, hvilket giver dig et klart og konsistent billede af din virksomheds samlede finansielle status.

HR Planlægning

Forbedr din HR-planlægning og -analyse. VIS-softwaren giver dig mulighed for at følge og optimere din arbejdsstyrkeplanlægning, rekrutteringsstrategi og medarbejder-performance, hvilket sikrer effektiv ressourceallokering.

Salgsbudgettering

Optimer din salgsbudgettering og -prognose. Med VIS-softwaren kan du analysere og forudsige salgstendenser, evaluere salgs-performance og optimere din salgsstrategi for at nå dine mål.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll to Top