BUDGETTERING OG FORECASTING

Effektivisér din budgettering og forecasting

Slut med ineffektiv budgettering og forecasting

Budgettering og forecasting i regneark er ikke alene en tilbagevendende, tidskrævende proces, det er også en proces der oftest medfører formelfejl og dermed usikkerhed i tallene og forældede data.

Oplev en platformsuafhængig budgetsoftware der tilpasses dine unikke behov, samtidig med at dine finansielle processer effektiviseres. 

VIS-softwaren giver din virksomhed en “single source of truth”, ved at kombinere alle data på tværs af virksomheden, og dermed skabe et solidt grundlag for finansiel planlægning, budgettering og forecasting. Med VIS-softwaren er alle data valide og transparente, hvilket styrker samspillet på tværs af organisationen, da alle arbejder ud fra samme datagrundlag. 

Med automatiserede processer, effektiviseres dine finansielle processer, samtidig med at du øger nøjagtigheden af din finansielle planlægning.

Slut med ineffektiv budgettering og forecasting
i regneark

Budgettering og forecasting i regneark er ikke alene en tilbagevendende, tidskrævende proces, det er også en proces der oftest medfører formelfejl og dermed usikkerhed i tallene og forældede data.

Oplev en platformsuafhængig budgetsoftware der tilpasses sine unikke behov, samtidig med at dine finansielle processer effektiviseres. 

VIS-softwaren giver din virksomhed en “single source of truth”, ved at kombinere alle data på tværs af virksomheden, og dermed skabe et solidt grundlag for finansiel planlægning, budgettering og forecasting. Med VIS-softwaren er alle data valide og transparente, hvilket styrker samspillet på tværs af organisationen, da alle arbejder ud fra samme datagrundlag. 

Med automatiserede processer, effektiviseres dine finansielle processer, samtidig med at du øger nøjagtigheden af din finansielle planlægning.

Budgettering i VIS-softwaren inkluderer bl.a.:

Styrk beslutningsgrundlaget
med præcise forecasts

Forecasts kræver store mængder data for at være valide nok til at kunne bruges som beslutningsgrundlag. Ved manuel udarbejdelse af forecasts, er dine data oftest forældede, før du er færdig.

Med VIS-softwaren automatiseres dine forecasts, så du altid har de nyeste data og prognoser opdateret. VIS-softwaren understøtter forecasts inden for alle forretningsområder, heriblandt salgs-, finansielle-, likviditets-, indkøbs- og produktions forecasts.

Styrk beslutningsgrundlaget
med præcise forecasts

Forecasts kræver store mængder data for at være valide nok til at kunne bruges som beslutningsgrundlag. Ved manuel udarbejdelse af forecasts, er dine data oftest forældede, før du er færdig.

Med VIS-softwaren automatiseres dine forecasts, så du altid har de nyeste data og prognoser opdateret. VIS-softwaren understøtter forecasts inden for alle forretningsområder, heriblandt salgs-, finansielle, likviditets-, indkøbs- og produktionsforecasts.

Før implementeringen af VIS-softwaren, blev 80% af tiden i budgetfasen brugt på at jonglere med regneark, og 20% på reelt at forholde sig til budgettet.

Den balance er med VIS-softwaren vendt rundt, så hovedparten af tiden nu kan bruges på at justere forudsætninger og forventninger til fremtiden.

Intuitiv brugerflade med agil indtastning

Med den intuitive brugerflade, har det aldrig været nemmere at budgettere og forecaste. Alt indtastning foregår direkte i softwaren. Når du gemmer dine tilpasninger, synkroniseres dine data automatisk med dine andre budgetter og med dine kildesystemer.

Med de komplette revisionsspor kan du altid se hvem der har foretaget hvilke ændringer og hvornår. På den måde kan du altid finde tilbage til en årsagsforklaring. 

Intuitiv brugerflade med agil indtastning

Med den intuitive brugerflade, har det aldrig været nemmere at budgettere og forecaste. Alt indtastning foregår direkte i softwaren. Når du gemmer dine tilpasninger, synkroniseres dine data automatisk med dine andre budgetter og med dine kildesystemer.

Med de komplette revisionsspor kan du altid se hvem der har foretaget hvilke ændringer og hvornår. På den måde kan du altid finde tilbage til en årsagsforklaring. 

Automatiseret rapportering

Reducér manuelle processer i rapporteringen der medfører forsinkelser, fejl og datatab. Med VIS-softwaren automatiseres processen med at generere rapporter og analyser.

Med få klik genereres rapporterne i visuelle dashboards og PDF-filer, så din økonomiafdeling kan prioritere tid på analyse af rapporter, frem for udarbejdelse af dem.

Automatiseret rapportering

Reducér manuelle processer i rapporteringen der medfører forsinkelser, fejl og datatab. Med VIS-softwaren automatiseres processen med at generere rapporter og analyser.

Med få klik genereres rapporterne i visuelle dashboards og PDF-filer, så din økonomiafdeling kan prioritere tid på analyse af rapporter, frem for udarbejdelse af dem.

FINANS 2.0

VIS-softwaren understøtter
alle finansielle processer

Budgettering og forecasting

Effektivisér din budgettering og forecasting. Med automatisering af processer og dataindsamling, har det aldrig været nemmere at lave præcise budgetter og forecasts.

Ledelsesrapportering

Skab hurtige og informative ledelsesrapporter. Med VIS-softwaren kan du nemt samle og analysere relevante data, hvilket muliggør øjeblikkelig og indsigtsfuld rapportering til ledelsen.

Finansrapportering

Forenkl din finansrapportering. Med VIS-softwaren kan du strømline processen med at generere og dele finansielle rapporter, hvilket giver øget nøjagtighed og effektivitet i din rapporteringsproces.

P&L (Profit & Loss)

Forbedr din Profit and Loss (P&L) analyse. VIS-softwaren giver dig mulighed for at analysere og rapportere nøjagtigt på din virksomheds indtægter og udgifter, hvilket skaber et solidt grundlag for strategiske beslutninger.

Balance

Optimer din balanceopgørelse. Med VIS-softwaren kan du nemt følge og analysere din virksomheds aktiver, passiver og egenkapital, hvilket giver dig et klart billede af din finansielle position og muligheder for forbedring.

Cashflow

Forbedr din cashflow-styring. VIS-softwaren automatiserer processen med at spore og analysere din virksomheds indgående og udgående kontantstrømme, hvilket giver dig øget kontrol og forudsigelighed over din likviditet.

Scenarieplanlægning

Foretag hurtige og præcise scenarieanalyser. Med VIS-softwaren kan du simulere forskellige forretningsmæssige scenarier og evaluere deres virkning på din virksomheds resultater, hvilket hjælper dig med at træffe velinformerede beslutninger.

Rullende forecast

Implementer en fleksibel og kontinuerlig forecast-proces. VIS-softwaren gør det muligt at opdatere og tilpasse din forecast løbende, hvilket sikrer, at din virksomhed altid arbejder med de seneste og mest nøjagtige prognoser.

Beyond budgeting

Overgå traditionel budgettering. Med VIS-softwaren kan du flytte ud over årlige budgetter og implementere en mere fleksibel og responsiv budgetteringsproces, der bedre matcher din virksomheds dynamiske behov og mål.

Finansiel konsolidering

Forenkl og automatiser din finansielle konsolidering. VIS-softwaren samler og konsoliderer data fra forskellige enheder eller datterselskaber, hvilket giver dig et klart og konsistent billede af din virksomheds samlede finansielle status.

HR Planlægning

Forbedr din HR-planlægning og -analyse. VIS-softwaren giver dig mulighed for at følge og optimere din arbejdsstyrkeplanlægning, rekrutteringsstrategi og medarbejder-performance, hvilket sikrer effektiv ressourceallokering.

Salgsbudgettering

Optimer din salgsbudgettering og -prognose. Med VIS-softwaren kan du analysere og forudsige salgstendenser, evaluere salgs-performance og optimere din salgsstrategi for at nå dine mål.

Book en demo af VIS-softwaren

Book en demonstration og oplev hvordan VIS-softwaren kan digitalisere dine finansielle processer og spare værdifulde ressourcer.

UNDGÅ ADSKILLIGE REGNEARKSVERSIONER

- Ét værktøj til alle brugere

Erstat regneark med interaktive data - VIS Performance
VIS Performance - Eksperter i Business Performance

Sådan optimerer du dine finansielle processer

Vi har samlet data-eksperternes bedste råd, anbefalinger og løsningsforslag til dine hyppigste udfordringer, når det kommer til virksomhedsbudgettering, samt hvordan VIS-softwaren løser disse udfordringer. 

Download vores gratis whitepaper, og bliv klogere på hvordan dine finansielle processer optimeres med Intelligent Budgettering i VIS-softwaren.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll to Top