vis performance

Fremtidens økonomistyring starter her

Kombinér finansiel planlægning, budgettering, forecasting, konsolidering og rapportering i én software.

SPEED OF RESPONSE

Øg præcision og effektivitet

Med VIS-softwaren kombineres alle data i én software, hvorfra alle finansielle processer automatiseres. På den måde sikrer du mere præcise finansdata og færre manuelle ressourcer.

Automatiseret budget og forecast
CPM-software - VIS Performance

ONE SOURCE OF TRUTH

Integreret løsning

Integrér alle dine kildesystemer ét sted, og skab et fundament af valide data på tværs af organisationen.

ONE SOURCE OF TRUTH

Integreret løsning

Integrér alle dine kildesystemer ét sted, og skab et fundament af valide data på tværs af organisationen.

CPM-software - VIS Performance

FREMTIDSSIKKER

VIS udvikler sig i takt med at din virksomhed vækster

VIS Finans er bygget som et standardmodul, der kan udbygges med ekstra moduler tilpasset dine behov.

Øg effektiviteten i din økonomiafdeling med automatisering af din budgettering og forecasting.

Læs mere »

Strømlin konsolideringsprocessen på tværs af koncernen med automatisering. Få et transparent indblik i alle koncernens selskaber og rapportér hurtigere.

Læs mere »

Eliminér fejl og frigiv tid i økonomi med automatisering af månedsrapporteringen.

Læs mere »

Simulér konsekvenserne af potentielle fremtidsscenarier, og få en valid beregning af scenariernes økonomiske og operationelle konsekvenser for din virksomhed. 

Læs mere »

Få fremtidssikret din supply chain med S&OP, så du kan øge konkurrencekraften, reducere omkostninger og imødekomme udbud og efterspørgsel.

Læs mere »

Effektivisér ESG-rapporteringen med automatisk dataindsamling, automatisk beregning af udledning og write-back funktionalitet.

Læs mere »

VIS-softwaren er med til at drive vores virksomhed - det er med til at give os de data, vi skal bruge for at træffe de rigtige beslutninger. Vi bruger den blandt andet til den daglige, ugentlige og månedlige styring samt til at lave prognoser og budgetter. Derudover bruges VIS-softwaren også til rapportering, daglig opfølgning på vareniveau, på butikker - på alt. VIS er et vigtigt redskab i hverdagen.

+5.000 brugere globalt

Vores kunders medarbejdere deler data og samarbejder i VIS-softwaren på tværs af landegrænser, hvilket øger transparensen og samspillet i virksomhederne.

Alle VIS-brugere arbejder direkte i softwaren, og undgår på den måde at fremsende data manuelt. Den automatiske valuta- og enhedsomregning gør det nemt at tage højde for forskellige måleenheder på tværs af landegrænser.

+5.000 brugere globalt

Vores kunders medarbejdere dele data og samarbejder i VIS-softwaren på tværs af landegrænser, hvilket øger transparensen og samspillet i virksomhederne.

Alle VIS-brugere arbejder direkte i softwaren, og undgår på den måde at fremsende data manuelt. Den automatiske valuta- og enhedsomregning gør det nemt at tage højde for forskellige måleenheder på tværs af landegrænser.

DERFOR VIS PERFORMANCE

Indfri din virksomheds fulde potentiale

Strømlin alle finansielle processer

Automatisér dataindsamlingen og få effektiviseret alle finansielle processer med ubegrænsede versioner.

Omdan data til valide beslutninger

Få et præcist og validt indblik i din finansielle performance med realtidsdata og rullende forecasts.

Én software - uendelige muligheder

VIS-softwaren understøtter hele organisationen og kombinerer data på tværs af afdelinger og landegrænser.

Bliv agil i et uforudsigeligt marked

Øg frekvensen af forecasts og scenarieplanlægning med automatisering, og bliv agil i et omskifteligt marked.

DERFOR VIS PERFORMANCE

Indfri din virksomheds fulde potentiale

Strømlin alle finansielle processer

Automatisér dataindsamlingen og få effektiviseret alle finansielle processer med ubegrænsede versioner.

Omdan data til valide beslutninger

Få et præcist og validt indblik i din finansielle performance med realtidsdata og rullende forecasts.

Én software - uendelige muligheder

VIS-softwaren understøtter hele organisationen og kombinerer data på tværs af afdelinger og landegrænser.

Bliv agil i et uforudsigeligt marked

Øg frekvensen af forecasts og scenarieplanlægning med automatisering, og bliv agil i et omskifteligt marked.

CPM-SOFTWARE

Én software - uendelige muligheder

Budgettering og forecasting

Effektivisér din budgettering og forecasting. Med automatisering af processer og dataindsamling, har det aldrig været nemmere at lave præcise budgetter og forecasts.

Ledelsesrapportering

Skab hurtige og informative ledelsesrapporter. Med VIS-softwaren kan du nemt samle og analysere relevante data, hvilket muliggør øjeblikkelig og indsigtsfuld rapportering til ledelsen.

Finansrapportering

Forenkl din finansrapportering. Med VIS-softwaren kan du strømline processen med at generere og dele finansielle rapporter, hvilket giver øget nøjagtighed og effektivitet i din rapporteringsproces.

P&L (Profit & Loss)

Forbedr din Profit and Loss (P&L) analyse. VIS-softwaren giver dig mulighed for at analysere og rapportere nøjagtigt på din virksomheds indtægter og udgifter, hvilket skaber et solidt grundlag for strategiske beslutninger.

Balance

Optimer din balanceopgørelse. Med VIS-softwaren kan du nemt følge og analysere din virksomheds aktiver, passiver og egenkapital, hvilket giver dig et klart billede af din finansielle position og muligheder for forbedring.

Cashflow

Forbedr din cashflow-styring. VIS-softwaren automatiserer processen med at spore og analysere din virksomheds indgående og udgående kontantstrømme, hvilket giver dig øget kontrol og forudsigelighed over din likviditet.

Scenarieplanlægning

Foretag hurtige og præcise scenarieanalyser. Med VIS-softwaren kan du simulere forskellige forretningsmæssige scenarier og evaluere deres virkning på din virksomheds resultater, hvilket hjælper dig med at træffe velinformerede beslutninger.

Rullende forecast

Implementer en fleksibel og kontinuerlig forecast-proces. VIS-softwaren gør det muligt at opdatere og tilpasse din forecast løbende, hvilket sikrer, at din virksomhed altid arbejder med de seneste og mest nøjagtige prognoser.

Beyond budgeting

Overgå traditionel budgettering. Med VIS-softwaren kan du flytte ud over årlige budgetter og implementere en mere fleksibel og responsiv budgetteringsproces, der bedre matcher din virksomheds dynamiske behov og mål.

Finansiel konsolidering

Forenkl og automatiser din finansielle konsolidering. VIS-softwaren samler og konsoliderer data fra forskellige enheder eller datterselskaber, hvilket giver dig et klart og konsistent billede af din virksomheds samlede finansielle status.

HR Planlægning

Forbedr din HR-planlægning og -analyse. VIS-softwaren giver dig mulighed for at følge og optimere din arbejdsstyrkeplanlægning, rekrutteringsstrategi og medarbejder-performance, hvilket sikrer effektiv ressourceallokering.

Salgsbudgettering

Optimer din salgsbudgettering og -prognose. Med VIS-softwaren kan du analysere og forudsige salgstendenser, evaluere salgs-performance og optimere din salgsstrategi for at nå dine mål.

Scroll to Top