Sales & Operations Planning

Øg konkurrencekraften og opnå økonomiske fordele med Sales & Operations Planning.

S&OP: balancering af udbud og efterspørgsel

Som produktionsvirksomhed kan der opstå mange udfordringer i forbindelse med at kunne balancere udbud og efterspørgsel. Alt lige fra manglende salgsforecast, restordrer, forlængede leveringstider, stigende lagerbinding samt kapacitetsudfordringer. Særligt efter en tid med internationale coronanedlukninger, stigende råvarepriser, forsyningsproblemer, inflation og krig, kan det være svært at imødekomme udbud og efterspørgsel, samt bevare en konkurrencedygtig forretning.

Sales & Operations Planning (S&OP) styrker balanceringen af udbud og efterspørgsel, samtidig med at omkostningerne i din supply chain reduceres. Ydermere gearer S&OP din virksomhed til tidens vigtigste forretningsdisciplin; omskiftelighed.

Alle Sales & Operations Planning-data

- samlet ét sted

BI og CPM | VIS Performance

S&OP med 5 trin i VIS Performance

Ved blot at følge 5 trin og gennemføre dem i en månedlig cyklus, kan I sikre sammenhæng mellem diverse afdelinger i virksomheden, så der ikke er forskellige planer inden for salg, marketing, produktudvikling, produktion og indkøb.

VIS Performance understøtter hele processen med data – lige fra dataindsamling til endeligt beslutningsmøde i topledelsen. 

Dataindsamling

S&OP kræver store mængder data. Med VIS Performance samles alle data fra relevante kilder ét sted, så du har et samlet overblik af bl.a. faktisk salg ift. produktion, restordrer, lagerniveau og meget mere.

Demand Planning

Med data på tværs af værdikæden samlet ét sted, kan Demand Planning påbegyndes, baseret på et transparent indblik i den nuværende situation.

Med multi-bruger adgang og write-back funktionalitet kan salgsforecastet udarbejdes af sælgerne direkte i VIS Performance. Her kan de tage udgangspunkt i de valide fakta fra dataindsamlingen, samt tage højde for vækstmål, marketingplaner for den kommende periode samt nye produkter i porteføljen.

Ved at samle Demand Planning med alle relevante data ét sted, kobles prognoserne for det forventede salg direkte sammen med den konkrete lagerbeholdning.

Supply Planning

Med et samlet og validt dataindblik i både den aktuelle situation og forventningerne til den kommende periode, kan Supply Planning matche behovene fra Demand Planning.

Med præcise og databaserede salgsforecasts koblet sammen med den konkrete lagerbeholdning, kan indkøb og produktion sammenholde det med den tilgængelige kapacitet, og lave en konkret plan for indkøb og produktion.

Afstemning

Med et databaseret indblik i værdikæden, med input fra både salg, indkøb og produktion, kan udbud og efterspørgsel matches.

I en afstemning mellem salg, indkøb og produktion, udarbejdes et forslag til hvordan eventuelle ubalancer imødekommes med simuleringsværktøjet i VIS Performance.

S&OP beslutningsmøde

S&OP-lederen fremlægger det samlede beslutningsgrundlag for top-ledelsen, som herefter har et databaseret, validt beslutningsgrundlag for vækstmålene og indtjeningen.

Vi har opnået en helt anden forståelse afdelingerne imellem, fordi alle sidder med det samme grundlag, og det betyder, at samarbejdet og forståelsen er steget markant på tværs af organisationen. Der er ikke længere frustrationer over, at vi ikke har data nok, og datakvaliteten er forbedret markant.

Øget samspil reducerer omkostninger

Ved at få samlet alla data på tværs af værdikæden, øges samspillet på tværs af organisationen. 

Ved at skabe en synergi på tværs af salg, indkøb, produktion og finans, baseret på valide data og forecasts, reduceres omkostningerne i din supply chain i en fremtidssikret løsning.

Succes med S&OP

S&OP er en kritisk tværfunktionel planlægningsproces, som kan forbedre virksomheders balancering af efterspørgsel og udbud af varer. Det er en proces, der hjælper med at udvikle taktiske planer, som kan bidrage til at skabe konkurrencemæssige fordele.

Succeskriterier:
Det er afgørende, at S&OP processen behandles som en overordnet virksomhedsproces og ikke opfattes som noget, der foregår isoleret i supply chain eller i salg. Dertil bør man være opmærksom på følgende succeskriterier:

  • S&OP skal forankres i topledelsen
  • Sikre strategisk alignment (S&OP skal linkes til den overordnede strategi)
  • Sikre organisatorisk alignment (silonedbrydelse, integration, klare roller og ansvar)
  • Fokus på performance management (rette målinger – gyldige og pålidelige data)
  • Sikre skarp projektplanlægning (start med pilotprojekt, kvalitet i data og information, præcis, komplet og rettidig udveksling af data og information)
  • Fokus på organisatorisk parathed (konflikthåndtering, kontinuerlig forbedring, forandringsledelse, træning og uddannelse)
  • Fokus på den rette mødekultur (faste S&OP møder, mødeagendaer og aktiv deltagelse)

Download guide til S&OP

I vores gratis whitepaper, “Din guide til S&OP”, gør vi dig klogere på hvordan du øger konkurrencekraften og opnår økonomiske fordele med S&OP, samt hvordan du får implementeret en succesfuld proces i din virksomhed.

Fokus på adfærd

For at indfri det fulde potentiale i en S&OP proces bør de traditionelle KPI’er suppleres med adfærdsindikatorer – de såkaldte Key Behavioral Indicators (KBI’er). Hvilke adfærdsændringer skal der reelt til for at sikre, at der arbejdes mest effektivt mod opfyldelsen af performancemålene? Man bør undgå et for stort fokus på de hårde måltal på bekostning af de bløde værdier og de mennesker, der leverer arbejdet. Det skal balanceres. 

Der kan arbejdes med adfærdsindikatorer på det individuelle plan, i relationen mellem to medarbejdere og for en gruppe. Adfærdsindikatorer skal fokuseres på den ønskede adfærd blandt medarbejderne, der skal til for at understøtte handlinger, der opfylder KPI’erne. Konkrete KBI’er kan være aktiv mødedeltagelse, at undgå at afbryde hinanden og at basere beslutninger på fakta fremfor følelser. 

Vælg et understøttende værktøj

Når adfærd og data går hånd i hånd
Det er altså en større adfærdsændring internt i virksomheden, hvis man skal indfri det fulde potentiale i en S&OP proces – og dermed også virksomhedens performance-mål.

For at denne interne adfærdsændring kan ske, er der brug for en platform eller et værktøj, der kan supportere processen og understøtte med data.

Læs meget mere om VIS Business Performance her

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Relateret kundecase:

Kamstrup har fået succes med VIS-løsningen
Kamstrup

Med 700 aktive brugere fordelt i alle 19 selskaber på tværs af landegrænser, åbnes rapporter genereret i VIS gennemsnitligt 10.000 gange månedligt. VIS-løsningen bruges blandt andet til at undgå dobbelttransaktioner selskaberne imellem, samt til at styrke arbejdet med Sales & Operations Planning (S&OP).

Læs mere

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll to Top