Til dig, der arbejder med Sales & Operations Planning

Sales & Operations Planning (S&OP) kan være en effektiv metode til at øge virksomheders performance og styrke konkurrencekraften – samt ikke mindst afhjælpe silokulturer. 

Vi kan hjælpe jer godt i gang.

Succes med S&OP

S&OP er en kritisk tværfunktionel planlægningsproces, som kan forbedre virksomheders balancering af efterspørgsel og udbud af varer. Det er en proces, der hjælper med at udvikle taktiske planer, som kan bidrage til at skabe konkurrencemæssige fordele.

Succeskriterier:
Det er afgørende, at S&OP processen behandles som en overordnet virksomhedsproces og ikke opfattes som noget, der foregår isoleret i supply chain eller i salg. Dertil bør man være opmærksom på følgende succeskriterier:

  • S&OP skal forankres i topledelsen
  • Sikre strategisk alignment (S&OP skal linkes til den overordnede strategi)
  • Sikre organisatorisk alignment (silonedbrydelse, integration, klare roller og ansvar)
  • Fokus på performance management (rette målinger – gyldige og pålidelige data)
  • Sikre skarp projektplanlægning (start med pilotprojekt, kvalitet i data og information, præcis, komplet og rettidig udveksling af data og information)
  • Fokus på organisatorisk parathed (konflikthåndtering, kontinuerlig forbedring, forandringsledelse, træning og uddannelse)
  • Fokus på den rette mødekultur (faste S&OP møder, mødeagendaer og aktiv deltagelse)

Download guide til S&OP

I vores gratis whitepaper, “Din guide til S&OP”, gør vi dig klogere på hvordan du øger konkurrencekraften og opnår økonomiske fordele med S&OP, samt hvordan du får implementeret en succesfuld proces i din virksomhed.

Fokus på adfærd

For at indfri det fulde potentiale i en S&OP proces bør de traditionelle KPI’er suppleres med adfærdsindikatorer – de såkaldte Key Behavioral Indicators (KBI’er). Hvilke adfærdsændringer skal der reelt til for at sikre, at der arbejdes mest effektivt mod opfyldelsen af performancemålene? Man bør undgå et for stort fokus på de hårde måltal på bekostning af de bløde værdier og de mennesker, der leverer arbejdet. Det skal balanceres. 

Der kan arbejdes med adfærdsindikatorer på det individuelle plan, i relationen mellem to medarbejdere og for en gruppe. Adfærdsindikatorer skal fokuseres på den ønskede adfærd blandt medarbejderne, der skal til for at understøtte handlinger, der opfylder KPI’erne. Konkrete KBI’er kan være aktiv mødedeltagelse, at undgå at afbryde hinanden og at basere beslutninger på fakta fremfor følelser. 

Vælg et understøttende værktøj

Når adfærd og data går hånd i hånd
Det er altså en større adfærdsændring internt i virksomheden, hvis man skal indfri det fulde potentiale i en S&OP proces – og dermed også virksomhedens performance-mål.

For at denne interne adfærdsændring kan ske, er der brug for en platform eller et værktøj, der kan supportere processen og understøtte med data.

Læs meget mere om VIS Business Performance her

vis-værktøjet kan understøtte hele vejen

Kom i gang med 5 trin


Ved blot at følge 5 trin og gennemføre dem i en månedlig cyklus, kan I sikre sammenhæng mellem diverse afdelinger i virksomheden, så der ikke er forskellige planer inden for salg, marketing, produktudvikling, produktion og indkøb.

Vi har udviklet et værktøj (VIS) , der kan supportere hele processen og understøtte med data – fra dataindsamling til beslutningsmøde. VIS er en Business Performance-løsning, der både kan visualisere din virksomheds data, og samtidig giver dig mulighed for at arbejde interaktivt med data (fx brugbart ved budgettering og forecasting). Alt sammen i én og samme løsning. 

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Relateret kundecase:

Kamstrup har fået succes med VIS-løsningen
Kamstrup

Med 700 aktive brugere fordelt i alle 19 selskaber på tværs af landegrænser, åbnes rapporter genereret i VIS gennemsnitligt 10.000 gange månedligt. VIS-løsningen bruges blandt andet til at undgå dobbelttransaktioner selskaberne imellem, samt til at styrke arbejdet med Sales & Operations Planning (S&OP).

Læs mere

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll til toppen