et ledelsesmæssigt kontrolpanel

Corporate Performance Management (CPM)

Automatisér ressourcekrævende processer og arbejd interaktivt med alle data på tværs af værdikæden.

Hvad er CPM-software?

Corporate Performance Management (CPM)-software indsamler, transformerer og visualiserer alle virksomhedsdata. I modsætning til Business Intelligence (BI), har CPM-software ydermere write-back funktionalitet, hvilket gør det muligt at tilføje data direkte i softwaren.

Med write-back funktionalitet kan du derfor arbejde interaktivt med alle data på tværs af organisationen, uafhængigt af kildesystemerne. På den måde kan du automatisere ressourcekrævende processer såsom økonomistyring, forecasting, Sales & Operations Planning (S&OP), ESG-rapportering og meget mere.

Centralisering og automatisering af
alle finansielle processer

Med CPM-software centraliseres alle data, hvorfra alle finansielle processer kan automatiseres. 
Write-back funktionaliteten gør det muligt at indtaste data direkte i softwaren og arbejde
interaktivt med alle data, så selv de mest komplekser formler og simuleringer beregnes på
et splitsekund. 

Øget samspil og højere datasikkerhed

Multi-bruger adgang

Med multi-bruger adgang kan flere medarbejdere på tværs af afdelinger og landegrænser arbejde i CPM-softwaren på samme tid. Den fastlåste regnelogik gør at tastefejl elimineres.

Avanceret brugerstyring

Med den avancerede rettighedsstyring har du fuld kontrol over hvilke medarbejdere der kan tilgå og analysere data og hvem der kan tilføje, rette, kommentere og godkende data.

Komplette revisionsspor

Med journaliseret write-back funktionalitet har du altid et komplet overblik over hvem der har foretaget hvilke ændringer og hvornår, og på den måde finde frem til en årsagsforklaring.

SALES & OPERATIONS PLANNING

Skab samspil på tværs af værdikæden med CPM-software

Med centraliseringen af alle virksomhedsdata, kan du nemt og effektivt identificere og analysere sammenhænge på tværs af værdikæden.

CPM-software effektiviserer planlægningen på tværs og nedbryder siloer. Med indtastning af alle virksomhedsdata ét sted på tværs af organisationen, kombineres alle data, så der skabes et transparent indblik i virksomhedens samlede performance.

Den klassiske udfordring i mange virksomheder er, at salg måler på omsætning, drift måler i enheder og ledelsen måler på det samlede budget. Med CPM-software kombineres og transformeres de enkelte målepunkter til én fælles handlingsplan og målsætninger, hvilket øger effektiviteten og konkurrenceevnen, samtidig med at omkostningerne reduceres.

Brugertyper

Både VIS Performance (on-premises) og VIS2Go Cloud (cloud) har 2 brugertyper, alt efter om brugeren har behov for at arbejde interaktivt med data, eller blot har behov for at kunne tilgå data.

Du kan selv fordele brugertyperne i organisationen, alt efter hvad der matcher jeres behov.

VIS Performance

Performance-bruger

Med en VIS Performance-bruger får du både BI- og CPM-rettigheder:

Business-bruger

Med en VIS Business-bruger får du BI-rettigheder:

VIS Performance - brugervenlig Business Performance platform

VIS2Go Cloud

Writer – Cloud

Med en VIS2Go Cloud Writer-bruger får du både BI- og CPM-rettigheder i skyen

Viewer – Cloud

Med en VIS2Go Cloud Viewer-bruger får du BI-rettigheder i skyen:

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Trusted advisor i mere end 30 år

VIS Performance er med til at drive vores virksomhed - det er med til at give os de data, vi skal bruge for at træffe de rigtige beslutninger. Vi bruger den blandt andet til den daglige, ugentlige og månedlige styring samt til at lave prognoser og budgetter. Derudover bruges VIS Performance også til rapportering, daglig opfølgning på vareniveau, på butikker - på alt.
VIS Performance er et vigtigt redskab i hverdagen.

Scroll to Top