PROJEKTØKONOMI

Effektiv budgettering, omkostningsstyring og økonomisk kontrol

Optimér din projektøkonomi med VIS-softwaren

Effektiv styring af projekter er en udfordring, især når der er tale om komplekse projekter med flere deltagere og budgetter.

Med VIS-softwaren kan du let overvåge projektets økonomiske status, identificere potentielle risici og foretage justeringer i tide, for at undgå overskridelser af budgettet og tab af profit.

Salgsafdelingen har fået et specialiseret værktøj, der favner hele processen i tilbudsgivningen; lige fra at oprette kunden, beregning af hvert enkelt betonelement, samt de afledte effekter i form af kost- og salgspris på optegning, statik, projektledelse og fragt af elementerne ud til kunden.

Skræddersyet software til projektøkonomi

VIS-softwaren understøtter arbejdsgange i projektforløb, hvor løsningen giver mulighed for at vedligeholde kalkulationsbudgetter. 

Har du allerede kalkulationsbudgetter i andre systemer, indlæses dine data direkte i VIS-softwaren, hvorfra de kombinerer alle projektdata. 

Ydermere gør VIS det muligt at eksportere data tilbage til kildesystemerne, så der kan importeres ændringer efter behov.

Undgå adskillige regneark med avanceret versionsstyring

Den avancerede versionering af projekterne i VIS gør at du til enhver tid kan se tilbage på hvordan projektet så ud på et givent tidspunkt. Dette foregår helt transparent for den enkelte bruger, samtidig med at du sparer manuelle ressourcer på administration og vedligeholdelse af mange forskellige regneark hver eneste måned.

Undgå adskillige regneark med avanceret versionsstyring

Den avancerede versionering af projekterne i VIS gør at du til enhver tid kan se tilbage på hvordan projektet så ud på et givent tidspunkt. Dette foregår helt transparent for den enkelte bruger, samtidig med at du sparer manuelle ressourcer på administration og vedligeholdelse af mange forskellige regneark hver eneste måned.

Fuld sporbarhed med journaliseret write-back

I projektforløbet kan man lave ændringer i projektets budgetter, enten ved simple justeringer af budgetterne, eller ved at lave aftalesedler direkte i VIS. På den måde får du det fulde overblik over alle ændringer. Uanset hvilken metode du vælger, giver den indbyggede journalisering fuld sporbarhed over alle ændringer der er foretaget i VIS.

Forecasting

Indbygget forecasting styrker beslutningsgrundlaget

Med det indbyggede forecasting-modul kan du på en nem og overskuelig måde fordele projektets omkostninger og indtægter i de kommende perioder, hvor du forventer de bliver realiseret. Dette kan gøres enten via forventede færdiggørelsesgrader eller nominelle værdier, hvis du ved præcist hvornår omkostningerne bliver realiseret.

Med VIS får du ydermere mulighed for at vedligeholde tilbud eller sager som endnu ikke er realiserede, og derfor ikke er registreret i kildesystemerne. På den måde skabes det komplette overblik på både igangværende såvel som kommende projekter.

Indbygget forecasting styrker beslutningsgrundlaget

Med det indbyggede forecasting-modul kan du på en nem og overskuelig måde fordele projektets omkostninger og indtægter i de kommende perioder, hvor du forventer de bliver realiseret. Dette kan gøres enten via forventede færdiggørelsesgrader eller nominelle værdier, hvis du ved præcist hvornår omkostningerne bliver realiseret.

Med VIS får du ydermere mulighed for at vedligeholde tilbud eller sager som endnu ikke er realiserede, og derfor ikke er registreret i kildesystemerne. På den måde skabes det komplette overblik på både igangværende såvel som kommende projekter.

Forecasting

Overskuelig og effektiv projektrapportering

VIS-softwaren har indbygget projektrapportering, der understøtter forskellige metoder til beregning af igangværende projekter og under-/overfakturering. Rapporteringen opsættes med dashboards og overbliksbilleder, hvorfra du kan dykke ned i detaljerne på de enkelte projekter der afviger fra budgetterne. Du kan ydermere dykke ned i de realiserede bilag. Anvender du indscannede bilag, kan du tilgå de enkelte bilag direkte i VIS-softwaren.

Rapporteringen kan ydermere indsamle data om debitorer og betalinger, samt informationer fra produktionen omkring fx producerede mængder, eller præcist de nøgletal som er interessante for lige netop din virksomhed.

Få en demonstration af
projektøkonomi i VIS-softwaren

VIS-softwaren kan opsættes som en avanceret produkt-/projekt konfigurator, så du har det komplette flow fra tilbudsgivning til projektrapportering og opfølgning.

Book en demonstration af projektøkonomi i VIS-softwaren, og oplev hvordan VIS kan hjælpe dig med at overvåge projektets økonomiske status, identificere potentielle risici og foretage justeringer i tide for at undgå overskridelser af budgettet.

VIS Finans

Projektøkonomi i VIS-softwaren

UNDGÅ ADSKILLIGE REGNEARKSVERSIONER

- Ét værktøj til alle brugere

Erstat regneark med interaktive data - VIS Performance
VIS Performance - Eksperter i Business Performance

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll to Top