Data Warehouse

Data Warehouse

Forstå hvad et Data Warehouse er, samt hvordan dit arbejde med data forbedres ved et at have én datakilde.

Et Data Warehouse er en af de vigtigste komponenter i Business Intelligence (BI) og Corporate Performance Management (CPM). Et Data Warehouse er, som navnet antyder, et “hus”, hvor alle data fra dine interne kildesystemer samles ét sted (fx ERP, CRM, Excel-filer, FTP osv.).

Data Warehouse | VIS Performance

Data skal transformeres, for at kunne arbejde sammen

Formålet med et Data Warehouse er at have alle data på tværs af kildesystemer samlet ét sted, som er transformeret og struktureret til at kunne arbejde sammen på kryds og tværs. Dine data fra eksempelvis ERP og CRM, kan ikke nødvendigvis arbejde sammen, medmindre dine data er struktureret på samme måde.

For at få dine datakilder til at arbejde sammen i dit Data Warehouse, skal der foretages en ETL-proces (Extract, Transform, Load). Denne proces er et pitstop fra dine kildesystemer til dit Data Warehouse, hvor dine data transformeres og struktureres til konkret viden, som indlæses i dit Data Warehouse, hvorfra du kan arbejde med dine data på tværs af kildesystemerne. Formålet med ETL-processen er både at klargøre data på tværs af kildesystemer, fjerne og korrigere fejl samt justere og strukturere data, så det er uafhængigt af kildesystemerne.

Illustration af ETL-processen

Et Data Warehouse er grundstenen i arbejdet med valide data

Dit Data Warehouse er systemet der organiserer, analyserer og rapporterer informationer i din virksomhed. Det er derfor altafgørende i arbejdet med data, at have et velfungerende Data Warehouse.

Et Data Warehouse integrerer data fra flere datakilder ét sted, så du kan samle datamodeller i én rapport/dashboard, uagtet kilden. På den måde sikrer du at virksomhedens data præsenteres i en konsistent model, samtidig med at alle afdelinger i virksomheden arbejder ud fra samme valide datagrundlag, uden utallige dataudtræk fra mange forskellige datakilder. På den måde forbedres datakvaliteten i din virksomhed, da samlingen af data i dit Data Warehouse giver en konsistent kodning af data og beskrivelser, samtidig med at eventuelle fejl i dine data korrigeres i ETL-processen.

Pålidelige data er altafgørende i digitaliseringen

For at kunne forblive konkurrencedygtig i et uforudsigeligt marked, er det en forudsætning at man arbejder strategisk med egne data. Ved at arbejde med valide data, dannes et solidt beslutningsgrundlag for interne såvel som eksterne faktorer i markedet. 

Restrukturering af data, så det omdannes til konkret viden, kan anvendes på et strategisk såvel som på det operationelle plan. Ved at alle har adgang til samme datagrundlag, skabes en transparens i virksomheden, hvor ledelsens målsætninger omdannes til operationelle handlingsplaner i resten af organisationen. Et Data Warehouse sikrer at alle virksomhedens data kan arbejde sammen på kryds og tværs, så der gives et centralt indblik på tværs af afdelinger i virksomheden. Dette er altid en fordel, men er særligt en vigtig faktor ved eksempelvis en fusion.

Ydermere lagres alle historiske data i dit Data Warehouse, til trods for at dine kildesystemer ikke gør. Et Data Warehouse sikrer dermed historisk lagring af alle data på tværs af virksomhedens systemer. 

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du løbende opdateret

Hvis du er interesseret i VIS Performances aktiviteter og nyheder, er du meget velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbrevet en gang i kvartalet.

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – og mange har været med helt fra starten (mere end 27 år).

Relaterede kundecases

Scroll to Top