Til dig, der arbejder med Salg

Hvis du arbejder i salg er du sandsynligvis temmelig interesseret i resultater, da det ofte er hele grundlaget for dit arbejde. VIS kan hjælpe med at få overblik over alle salgsafdelingens fokuspunkter.

VIS UNDERSTØTTER DINE ARBEJDSOPGAVER

Sælgerstatistik

Få overblik over, hvorledes salgsvolumen fordeler sig blandt sælgerne, opdelt på en eller flere variabler. Du kan også dykke ned i enkelte sælgeres tal for en udspecificeret salgstabel, sammenlign med tidligere års performance eller med budget.

Bestem den enkelte sælgers effektivitet og giv sælgerne et solidt værktøj til måling af deres egen succes – eventuelt sammenholdt med hele sælgerkorpset. Alt dette – og mere til – kan gøres i VIS.

Produktstatistik

Lav salgsstatistik over virksomhedens produktsortiment samt evaluering af nye produkter. Holder kendte produkter deres markedsandele? Udarbejd en rapport over produktsalg sorteret efter faldende dækningsbidrag – kan der tjenes penge ved at påvirke de enkelte produkters andel? Hvorledes bidrager de enkelte produkter i sortimentet til virksomhedens driftsresultater? Har nye produkter en positiv indflydelse på driftsresultatet? Er der ældre produkter, der skal udfases? Følg produkterne over tid og lav et forecast for en nærmere bestemt periode.

Kunder og loyalitet

Opnå en bedre kundeindsigt gennem analyser, der på flere niveauer viser, hvad der er solgt, hvornår det solgt, hvor profitable kunderne er, samt hvor væsentlige enkelte kunder er for virksomheden. Gennem et bevidst fokus på udviklingen i den afsatte mængde samt profitabiliteten af den enkelte kunde kan uudnyttet salgspotentiale samt kritiske kunder identificeres i tide. Er kunderne loyale? Virker virksomhedens After-Sale-Service? Hvad køber kunderne første gang, anden gang, tredje…? Hvor lang tid har I kontakt til kunderne? Bliver der fuldt op på virksomhedens nøglekunder – eller skal der sættes ekstra ind? Hvad er virksomhedens kundegrundlag?

Human Ressources - sådan arbejder du med data i HR - VIS Performance

Tilfredshedsanalyser

Benyt egne metoder til tilfredshedsmålinger og udsend disse på jeres intranet. Vokser kundetilfredsheden, eller er den faldende? Skal sælgerne uddannes bedre? Se resultatet af publikationer; har de haft den ønskede effekt målt i forhold til indsatsen/omkostningen? Bliver leverancerne leveret til tiden? Hvor stor en del er forsinket – og med hvor meget? Hvor i forløbet indtræffer forsinkelsen?

Geografisk opdelte analyser

Identificér salgsvolumen opdelt på regioner, lande, områder etc. Se om der er geografiske områder, der har overkapacitet af sælgere i forhold til salget. Er der områder, hvor en mindre ekstraindsats af sælgere markant kan udbygge salget? Er virksomheden globalt repræsenteret? Hvorledes passer den geografiske salgsvolumen overens med virksomhedens målsætning? VIS kan præsentere disse geografiske data overskueligt på et landkort.

Kundeanalyser

Viden om den enkelte kundes adfærd, holdninger, præferencer samt indkøbsadfærd er ikke blot information, men er blevet et væsentligt konkurrenceparameter for at få de rette kundesegmenter i tale samt fastholde disse. Opgaven består her primært i at kunne identificere, hvilke kunder der genererer de største bidrag til virksomhedens bundlinje og sætte disse i centrum.

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll to Top