Dig der arbejder med Human Resources

Flere og flere virksomheder øger fokus på de menneskelige værdier i virksomheden, og dette bliver på sigt en nødvendighed for at kunne tiltrække og bibeholde kvalificeret arbejdskraft. Ved hjælp af VIS kan du synliggøre disse værdier og ud fra virksomhedens strategiplaner iværksætte de nødvendige aktiviteter. 

VIS UNDERSTØTTER DINE ARBEJDSOPGAVER

Øget fokus på de menneskelige værdier

For at kunne tiltrække og bibeholde kvalificeret arbejdskraft er det nødvendigt at have fokus på mere end data – nemlig de menneskelige værdier i virksomheden.

Selvom omdrejningspunktet for VIS er data, kan Business Performance-løsningen også bruges til at synliggøre de menneskelige værdier og ud fra virksomhedens strategiplaner iværksætte de nødvendige aktiviteter. Statistikkerne til HR kan både benyttes som et strategisk værktøj og som motivationsfaktor for nuværende og fremtidige medarbejdere.

Kompetencer

Medarbejdere i dag kommer med en bred vifte af uddannelser og erfaringer. Hvilke kompetencer har de, når de starter hos virksomheden? Hvilken videreuddannelse får de, mens de er i virksomheden? Hvor stor en del af medarbejderne er indstillet på videreuddannelse, og hvorledes svarer dette til virksomhedens strategi? Med VIS kan du få overskuelige statistikker opdelt på køn, alder, uddannelsesretning eller afdeling. Tiltrækker virksomheden samlet set de rigtige folk, og bliver de nødvendige kompetenceudvidende foranstaltninger sat i værk?

Personale

Få overblik over personaleomsætningshastigheden og analysér denne for de enkelte afdelinger. Foretag analyser omkring fratrædelsesårsager – kan der læres noget af disse? Hvad er virksomhedens tilgang/afgang af personale? Dan statistikker over hvor længe de enkelte medarbejdere har været ansat og se det sammenholdt med alder. Hvad er aldersfordelingen af medarbejdere i virksomheden og afdelingerne, og kan dette eventuelt give mandskabsproblemer på sigt?

Human Ressources - sådan arbejder du med data i HR - VIS Performance

Sygefravær

Hvad er det reelle fravær i virksomheden? Hvorfor er folk syge, og hvad fejler de? Er der virksomhedsrelaterede forhold, der påvirker fraværet? Sammenhold sygefraværet med f.eks. landsgennemsnittet. Hvad er omkostningerne for sygefraværet, og hvad er omkostningerne for eventuel vikarassistance? VIS kan synliggøre og præsentere disse tal, så du nemmere kan tage stilling til eventuelle foranstaltninger.

Kursus

I dag udgør kurser og anden uddannelse en markant omkostningspost blandt danske virksomheder. I VIS kan du skaffe dig overblik over, hvad pengene anvendes til. Du kan se, hvor meget der bliver brugt på kurser – også set i forhold til budgettet. Du kan opdele omkostningerne efter forhåndsvalgte dimensioner og dykke ned i tallene efter behov.

HR - Arbejd interaktivt med data - VIS Performance

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll to Top