Til dig, der arbejder med Økonomi

Med VIS forenkles og automatiseres tidkrævende arbejdsopgaver og processer i økonomiafdelingen.

Frigiv mere tid til analyse

Den traditionelle, årlige budgetproces er en ressourcekrævende disciplin, der kræver en manuel indsats fra flere forskellige medarbejdere og afdelinger. Hos langt de fleste virksomheder, foregår budgetteringen i utallige Excel-ark med forskellige opsætninger og formler, hvorfor budgetprocessen for mange er blevet en tidskrævende administrationsproces, frem for en reflekterende og analyserende disciplin.

Med VIS-løsningen automatiseres budgetfasen, så tidskrævende arbejdsopgaver og menneskelige fejl elimineres. På den måde frigives mere tid i økonomiafdelingen til at reflektere over nøgletal og optimere disse, frem for at udarbejde dem.

Byggemarkeder - Optimér forretningen med data - VIS Performance

Intelligent budgettering eliminerer ressourcespild

Med VIS-løsningen automatiseres store dele af budgetprocessen, så der frigives mere tid i økonomiafdelingen, samtidig med at alle finansielle tal fremgår ét sted, frem for i utallige regneark.

På den måde frigives mere tid til planlægning af virksomhedens finansielle indsatsmål og fremgang, frem for administration og manuelle tasteopgaver.

Øget datasikkerhed

Udover automatisering og optimering af manuelle processer, har VIS-værktøjet avanceret rettighedsstyring, der giver fuld kontrol over hvilke medarbejdere der har adgang til de forskellige niveauer af nøgletal i organisationen.

“Før implementeringen af VIS Performance, blev 80% af tiden i budgetfasen brugt på at jonglere med regneark, og 20% på reelt at forholde sig til budgettet. Den balance er med VIS Performance vendt rundt, så hovedparten af tiden nu kan bruges på at justere forudsætninger og forventninger til fremtiden. “

Aarstiderne - VIS Performance

UNDGÅ MANGE VERSIONER AF EXCEL

- Ét værktøj til alle brugere

Erstat regneark med interaktive data - VIS Performance
VIS Performance - Eksperter i Business Performance

Alle processer understøttes

Med VIS-værktøjet understøttes alle finansielle processer, så du har alle økonomiske nøgletal samlet ét sted med avancerede brugerrettigheder.

Resultat- og balanceanalyse

VIS-værktøjet præsenterer din virksomheds resultatopgørelse og balance i visuelle dashboards, hvorfra du kan foretage analyser, der giver øget indsigt i virksomhedens økonomi. Du har mulighed for at medtage og vedligeholde eventuelle korrektioner, og se deres indflydelse på det samlede resultat.

Du kan også se virksomhedens resultatudvikling over tid, sammenholdt med budgettet og få mulighed for rettidig indgriben, så der reageres proaktivt frem for reaktivt.

Det er også muligt at foretage resultatanalyser på enkelte projekter eller afdelinger. Medtag eller fravælg korrektionsregnskaber, og få præsenteret resultatet på de enkelte virksomheder i koncernen.

VIS er et værktøj, der kan favne alle de funktioner, du har i dit daglige arbejde med virksomhedens økonomi.

Økonomi - arbejd strategisk med data - VIS Performance

Budgettering

Med VIS-værktøjet får du det fulde finansielle overblik i virksomheden. Enkelte målinger og/eller statistikker sammenholdes med de tilsvarende budgettal, så dit regnskab altid er ajourført. Endvidere er det muligt, efter virksomhedens retningslinjer, at registrere og konsolidere budgettet på alle niveauer.

Budgetmodulet indeholder revisionsspor, så budgetrettelser kan spores tilbage til “hvem, hvornår”, og eventuelt årsagsforklares.

Forecast

Skab nøjagtige forecasts med VIS. Med rullende forecasts får din virksomhed nøglen til konstant at være opdateret på de nyeste data, hvorfra i kan reflektere over de mindste ændringer i virksomheden eller markedet. Forecasts giver et indblik i fremtiden, så i altid er et skridt foran konkurrenterne.

VIS trækker data fra flere kilder, for at I kan få så præcise forecasts som muligt. I stedet for manuel indtastning eller referencer, trækker VIS alle nødvendige data ind i samme workspace, så I lettilgængeligt kan tilgå alle data ét sted.

VIS kan tilpasses og skræddersyes til alle brancher, uanset om du ønsker at fokusere på produktion, salg eller økonomi i dine forecasts, samtidig med at tidshorisonten kan tilpasses jeres behov.

Konsolidering

At konsolidere budgetter på tværs af selskaber, og særligt selskaber på tværs af landegrænser, er oftest et omfattende puslespil at få til at gå op i en højere enhed.

Med VIS konsolideres budgetter og data på tværs af selskaber, så du blot skal bruge tiden på at analysere, frem for at samle informationer fra flere forskellige systemer og informationskilder.  

Performance - få samlet overblik over dine data - VIS Performance

Omkostningsanalyse

Brug VIS-løsningen til at foretage omkostningsanalyser, både i datterselskaber såvel som på koncernniveau. VIS giver et visuelt overblik af alle omkostninger, så der løbende kan foretages justeringer på det enkelte selskab såvel som hele koncernen. 

Nøgletal

Anvend VIS til at opstille og tilpasse nøgletal, for løbende at kontrollere virksomhedens sundhedstilstand. Gennem VIS Monitor kan nøgletal grupperes på en hensigtsmæssig måde, således at overordnede nøgletal gennem trafiklys-ikoner viser både hovedtendenser samt absolut performance, og hvor underliggende nøgletal kan bruges som årsagsforklaring.

Dækningsbidrag

De enkelte varer i sortimentet bidrager med forskellige input til virksomhedens samlede resultat. VIS kan skabe et overblik over overskudsandele målt på varegrupper eller varenumre, hvorved analysen af disse varers bidrag kan fremme en effektivisering af salgsleddet. Således kan fokus flyttes fra ikke-rentable varer til de mere rentable.

Datavisualisering

Med alle data samlet ét sted, kan du nemt opsætte visuelle dashboards, så alle finansielle tal altid kan tilgås og vises på en præsentabel måde.

Rapporter udarbejdes ved at enkelt klik ud fra forudindstillede templates, så rapporteringen aldrig er mere end et klik væk.

Fordelene ved at bruge VIS til budgettering

Guide til Intelligent Budgettering

Vi har samlet data-eksperternes bedste råd, anbefalinger og løsningsforslag til dine hyppigste udfordringer, når det kommer til virksomhedsbudgettering, samt hvordan Intelligent Budgettering løser disse udfordringer. 

Download vores gratis whitepaper og bliv klogere på hvordan din økonomiafdeling optimeres med Intelligent Budgettering.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll to Top