Råvarepriserne stiger fortsat: Forudse effekterne af coronakrisen med VIS

Råvarepriserne stiger fortsat: Forudse effekterne af coronakrisen

Coronakrisen kan blive dyr, hvis ikke du har et stærkt datagrundlag i din prissætningsstrategi.

Høje priser på energi, råvarer og fragt er nu for alvor synlige i den danske industri. Til trods for en flot fremgang i dansk økonomi post-corona, rammes flere produktionsvirksomheder på bundlinjen, grundet stigende priser på råvarer, materialer og fragt.

Danmarks Statistiks producentprisindeks er steget med 22 procent i oktober, sammenlignet med oktober i 2020, hvilket er den højeste stigning i indekset siden juli 2008. Særligt prisstigningen på energiforsyning bidrager til den voldsomme udvikling. I skrivende stund er denne post alene steget med hele 238 procent.

Udviklingen i både energipriser, råvarepriser, materialer samt stigende fragtpriser i forbindelse med globale flaskehalse, gør at det er blevet dyrere at drive virksomhed. Det er derfor vigtigere end nogensinde før at have et samlet overblik over forretningens omkostninger og forventede indtjening, samt at have de rette værktøjer til at kunne simulere konsekvenserne af råvarekrisen på længere sigt.

Undgå at lade forretningen blive ædt op indefra

Under fødevarekrisen i 2007-2008, hvor fødevarer steg med hele 39%, oplevede danske fødevareproducenter et manglende overblik over prissætningen.

De pludseligt stigende kostpriser påvirkede flere danske fødevareproducenter negativt, da de havde solgt færdige produkter til en for lav pris, og dermed tabt indtjening på flere af deres produkter. Det manglende økonomiske overblik over prissætningen gjorde at flere oplevede deres forretning blev ædt op indefra, da der ikke var et overblik over stigende produktionsomkostninger.

Fødevareproducenten Flensted oplever ligeledes markante prisstigninger, hvilket har en betydelig konsekvens for deres indtjening, hvis ikke salgsprisen justeres i tide. Flensted bruger VIS Performance til bevare overblikket, så de har et validt datagrundlag at lave prisjusteringer ud fra:

I VIS har vi kalkulationsgrundlaget for alle produkter. Vi kan derfor hurtigt simulere konsekvenser som følge af eksempelvis ændringer i råvare- eller emballagepriser. Med udgangspunkt i dette kan vi i tide træffe beslutninger om eksempelvis prisjusteringer eller interne forhold, der skal tages action på.

Flensted

Optimér forretningen med en databaseret prissætningsstrategi

For at bevare en sund bundlinje i en tid med fluktuerende priser, kræves en strategisk tilgang til prissætningen. Der skal ikke alene beregnes ud fra en højere kostpris på selve råvaren, der skal også tages højde for højere fragtpriser og fremtidig salgsvolumen. En samlet beregning af disse kræver et stærkt datagrundlag, både for at træffe den rigtige beslutning, men også for at kunne forsvare den forhøjede salgspris overfor kunder og samarbejdspartnere. 

En beregning som denne er ikke alene omfattende, den er også tidskrævende og kræver input fra både økonomi, indkøb og salg. For at optimere processen, undgå manuelle fejl og løbende kunne genoverveje interne som eksterne faktorer der påvirker salgsprisen, kan man med stor fordel bruge et CPM-system til at skabe transparens i en usikker tid.

CPM-system (Corporate Performance Management System) er et værktøj der samler data fra virksomhedens interne systemer, for derefter at videreformidle outputtet til operationelle handlingsplaner. CPM er derfor et stærkt værktøj til at forudsige fremtiden i en uforudsigelig tid, ved at skabe overblik over interne og eksterne forhold i markedet.

Simulering: Forudse inflationens påvirkning

Med et CPM-system får du samlet alle relevante data i din virksomhed ét sted. På den måde skabes et samlet og transparent overblik på tværs af hele organisationen, samtidig med at interne processer optimeres og manuelle fejl elimineres. 

Som produktionsvirksomhed med variable kostpriser på råvarer, er værktøjet særligt brugbart til at skabe overblik i en usikker tid med hastigt stigende priser, da du kan foretage simuleringer i et lukket miljø, der visualiserer konsekvenserne af inflationen. På den måde kan du få indsigt i konsekvenserne for den fremtidige bundlinje, hvis ikke der handles nu.

Ved at indtaste din nuværende salgspris samt stigningen i kost- og fragtpriser i simuleringen, laves en beregning ud fra historiske data af, hvordan fremtidens bundlinje vil se ud. Ydermere har du mulighed for at angive forventede salgsmål, så simuleringen bliver så valid som muligt.

Ud fra disse data, visualiserer simuleringen den fremtidige indtjening. Du kan opstille flere forskellige scenarier, for at være bedst muligt forberedt på den fremtidige situation.

Ovenstående billede er en forsimplet visualisering af processen med databaseret prissætning. Er du fx i fødevarebranchen, kan du tilføje prisstigningerne på de enkelte råvarer der indgår i dine produkter i CPM-systemet, så du kan få beregnet en rentabel prisjustering på det enkelte produkt, hvor råvaren der er steget i pris indgår.

Indkøbsafdelingen indleder processen ved at angive prisstigningen på de enkelte råvarer i VIS (CPM-system). Herefter finder VIS de enkelte produkter hvor råvarerne indgår, og beregner en ny salgspris ud fra prisstigningen på råvarerne.

På den måde optimeres processen, samtidig med at man som fødevarevirksomhed har et validt datagrundlag i en forhandlingssituation med en kunde eller samarbejdspartner, hvor man kan forsvare og visualisere nødvendigheden af prisstigningen.

Dataindsigt skaber transparens på tværs i organisationen

Ved at arbejde strategisk med egne data i hele organisationen, får ledelse såvel som medarbejdere et unikt indblik i virksomhedens performance. Systemet kan skræddersyes efter virksomhedens individuelle behov, så data på tværs af afdelinger arbejder sammen og skaber solide, datastærke beslutningsgrundlag.

Med dataindsigt på tværs af organisationen opnås et transparent indblik i virksomhedens situation, som kan omdannes til operationelle handlingsplaner, der øger den samlede performance og sikrer en rentabel bundlinje.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du løbende opdateret

Hvis du er interesseret i VIS Performances aktiviteter og nyheder, er du meget velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbrevet en gang i kvartalet.

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – og mange har været med helt fra starten (mere end 27 år).

Relaterede kundecases

Scroll to Top