Hvad er Business Intelligence (BI)?

Hvad er Business Intelligence (BI)?

Business Intelligence (BI) transformerer dine rå data på tværs af kildesystemer til viden og indsigt.

Business Intelligence helt kort

Business Intelligence, også forkortet BI, er en softwareløsning der trækker data ud af dine kildesystemer (eks. ERP, CRM etc.) og transformerer dem til konkret viden i visuelle dashboards. Med Business Intelligence har du altid de nyeste data lige ved hånden, hvorfra du har et effektivt varslingssystem, hvorfra der er kort reaktionstid fra observation til handling.

Business Intelligence samler, opbevarer og analyserer data på tværs af dine kildesystemer i organisationen. Business Intelligence identificerer og analyserer årsagssammenhænge på tværs af afdelinger og i markedet, hvilket gør at det fungerer som et ledelsesmæssigt kontrolpanel, der styrker datadrevne beslutninger og øger performance.

Business Intelligence oversigt

Business Intelligence effektiviserer datarapporteringen ved hurtigt at identificere og omdanne data til konkret viden.

Hvordan fungerer Business Intelligence?

Helt konkret handler Business Intelligence om at transformere rå data fra virksomhedens interne kildesystemer til konkret viden og indsigt. Business Intelligence trækker data ud af alle relevante kildesystemer, hvorefter de transformeres og kædes sammen til et mere enkelt output. Herefter visualiseres alle data i skræddersyede dashboards, der gør det nemmere for slutbrugerne at analysere data på tværs af organisationen og effektivisere rapporteringen.

Værdien af Business Intelligence ligger i at skabe et overblik over alle data i organisationen, og automatisk kæde alle data sammen på kryds og tværs, for hurtigt at kunne analysere virksomhedens performance på tværs af fx økonomi, produktion, salg, kunder og medarbejdere.

Datavisualiseringen skal afspejle dine vækstmål

Selve præsentationen af dine data er et vigtigt element i at opnå fuld værdi af Business Intelligence. Det er muligt at lave adskillige, visuelle dashboards der synliggør dine vigtigste KPI’er i de enkelte afdelinger eller på overordnet virksomhedsniveau.

For at få mest mulig værdi ud af dine dashboards, er det vigtigt at få dem til at afspejle den overordnede virksomhedsstrategi, resultatmål og delmål. På den måde kan man løbende monitorere udviklingen af virksomhedens performance baseret på live-data, og dermed hurtigt tilpasse strategi og indsatsområder for at opnå de ønskede resultater.

Business Intelligence-dashboards | VIS Performance

Med Business Intelligence kan du lave skræddersyede dashboards tilpasset dine KPI’er og vækstmål.

Business Intelligence er et stærkt fundament for at kunne reagere proaktivt frem for reaktivt, da effektiviseringen af valid datadeling øger transparensen af virksomhedens performance og danner grundlaget for datadrevne beslutninger. Strategien omdannes til konkrete handlingsplaner baseret på valide data, og det hjælper virksomhedens ledelse og medarbejdere til at træffe bedre beslutninger og handle proaktivt.

Hvorfor er der vigtigt at arbejde med Business Intelligence?

Business Intelligence styrker din virksomhed til at træffe bedre og mere valide beslutninger, ved at synliggøre aktuelle og historiske data der har betydning for driften samt virksomhedens samlede performance.

Business Intelligence gør det muligt at foretage analyser på tværs af hele organisationen. Business Intelligence kan, med de rigtige data, analysere alt fra salg, performance, økonomi, drift, HR og compliance.

Konkrete eksempler på hvordan vores kunder arbejder med Business Intelligence:

Business Intelligence fremmer forandring og fremdrift i din virksomhed, ved at arbejde proaktivt med egne data til at indfri vækstmålene. Ved at automatisere datarapporteringen og arbejde ud fra et fælles datagrundlag, frigives tid i organisationen til at skabe værdi og vækst.

Business Intelligence er det første skridt i digitaliseringsrejsen

Business Intelligence er det første skridt i digitaliseringsrejsen. Her samles et dataoverblik på tværs af organisationen, der beriger ledelse og medarbejderes arbejde med indsigt og transparens.

Det næste skridt i rejsen mod at blive en datadrevet virksomhed, er et Corporate Performance Management (CPM)-software, der, udover visualisering af nøgledata, gør det muligt at tilføje nye data direkte i softwaren (write-back funktionalitet). På den måde kan alle data på tværs af kildesystemer, regneark, web-tjenester, FTP-servere etc. samles ét sted, hvorfra alle data kan sammenkædes og kombineres.

Fordelen med opgraderingen til et CPM-software er, at du med write-back funktionaliteten kan lave budgetter, konsolidering, forecast, scenarieplanlægning, sales and operations planning og meget mere direkte i systemet. På den måde sammenkædes, kombineres og visualiseres alle data i virksomheden ét sted, hvor alle medarbejdere arbejder ud fra samme datagrundlag.

Business Intelligence bygger udelukkende på historiske data, da det ikke er muligt at tilføje nye data i softwaren til fx budgetter og scenarieplanlægning. Business Intelligence er derfor det første skridt i digitaliseringsrejsen, da det uddanner din organisation i arbejdet med og brugen af data. For at blive en fremadskuende, digitaliseret forretning, skal man udvide til et CPM-system.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du løbende opdateret

Hvis du er interesseret i VIS Performances aktiviteter og nyheder, er du meget velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbrevet en gang i kvartalet.

Trusted Advisor i mere end 28 år

Vores kunder er kernen i forretningen

Relaterede kundecases

Scroll to Top