Hvad er forskellen på BI og CPM?

Business Intelligence (forkortet som BI) er efterhånden et kendt værktøj i de fleste danske virksomheder. Corporate Performance Management (forkortet CPM, også kaldet Financial Planning & Analysis (FP&A) eller Enterprise Performance Management (EPM)) er for mange stadig et ukendt værktøj. Bliv klogere på forskellen mellem de to systemer.

Måske du allerede kender til Business Intelligence, ofte forkortet BI, som er et vigtigt redskab i hverdagen hos de fleste moderne virksomheder. Business Intelligence er et stærkt værktøj til at kunne få et visuelt dataindblik på tværs af kildesystemer.

Business Intelligence er det første skridt mod digital transformation i din virksomhed. Næste skridt er at få samlet alle data – selv dem der udarbejdes manuelt i regneark – i ét system. For at kunne gøre det, skal du have et CPM-system (Corporate Performance Management) som har write-back funktionalitet. Vi gør dig klogere på hvad forskellen er på de to systemer.

Hvad er Business Intelligence?

Business Intelligence handler om at omdanne rå data fra dine interne kildesystemer (Eks. ERP, CRM etc.) til konkret viden i visuelle dashboards, som kan bruges til indsigt og analyse af virksomhedens tilstand.

Før du kan komme i gang med at arbejde med Business Intelligence, skal du have et Data Warehouse til at indhente og transformere dine data fra kildesystemerne, så de kan arbejde sammen og skabe indsigt på tværs af systemerne. Når alle data er klargjort i dit Data Warehouse, præsenteres dine data visuelt i skræddersyede dashboards der giver et indblik i virksomhedens tilstand, baseret på valide data. På den måde undgås manuelle processer med dataindsamling på tværs af systemer.

Business Intelligence kan lave beregninger på selv de mest komplekse formler på tværs af dine kildesystemer. Business Intelligence kan derfor både bruges strategisk, taktisk og operationelt. Det er dog kun historiske data der kan analyseres ud fra en Business Intelligence-platform, hvorfor Business Intelligence ikke understøtter fx forecasting, budgettering, konsolidering og scenarieplanlægning. 

Hvad er Corporate Performance Management?

Corporate Performance Management er, kort fortalt, et begreb for at din virksomheds ressourcer bliver anvendt til fulde, for at opnå målsætningerne for organisationen. Et CPM-system er dermed et system der understøtter processerne i arbejdet med Corporate Performance Management. 

Kært barn har mange navne, for CPM går også under forkortelserne “FP&A(Financial Planning & Analysis) og “EPM(Enterprise Performance Management). Men lad dig ikke forvirre af den grund, det er samme metode systemerne er bygget op omkring. 

Et CPM-system kan det samme som en Business Intelligence-platform, dog med mere til. Da CPM har write-back funktionalitet, kan du “føde” systemet med data, og ikke alene være afhængig af at det er data der kan trækkes fra kildesystemer. Det vil sige at alle data fra eksempelvis Excel-ark kan tilføjes i løsningen, så du får samlet alle data ét sted, og ikke behøver at lave manuelle beregninger og analyser sideløbende med dine BI-dashboards.

Da CPM har write-back funktionalitet, har du mulighed for at køre hele din budgetproces igennem systemet, og på den måde undgå utallige regnearksversioner af det egentlige budget. Med CPM er alle virksomhedsdata på tværs af organisationen samlet ét sted.

Forskellen på BI og CPM

Integration

VIS er platformsuafhængig og kan samle data fra alle jeres datakilder

Analyse

Dataanalyse for bedre forretnings- og ledelsesbeslutninger

Visualisering

Få overblikket og del din data på en præsentabel måde

VIS-løsningen - en kombination af BI og CPM - VIS Performance

Budgettering

Intelligent budgetteringsløsning, der understøtter alle budgetfaser

Forecasting

Finansiel forecasting ruster din virksomhed til fremtiden

Konsolidering

Få overordnet opgørelse over datterselskaber, og se koncernens samlede omkostninger

Hvilke fordele er der ved at opgradere til CPM?

Der er mange fordele ved at bygge et CPM-system ovenpå din BI-løsning. Den største og mest åbenlyse fordel, er muligheden for at føre hele din budgetproces ind i systemet, og på den måde spare op til 50% af den arbejdstid der normalt bruges på henholdsvis budgetfasen og månedsrapportering. Derudover er det en stor fordel for hele organisationen, at alle data samles ét sted, så alle afdelinger arbejder ud fra samme datagrundlag, og ikke er afhængige af manuelle dataudtræk fra hinanden. Ét samlet billede af virksomhedens tilstand styrker beslutningsgrundlaget og minimerer fejl.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du løbende opdateret

Hvis du er interesseret i VIS Performances aktiviteter og nyheder, er du meget velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbrevet en gang i kvartalet.

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – og mange har været med helt fra starten (mere end 27 år).

Relaterede kundecases

Scroll to Top