Data er det nye olie: Datadrevet vækst med CPM

Kom et skridt foran konkurrenterne med en datadrevet strategi

Data er det nye råstof, der giver brændsel til din virksomheds vækstmotor. I en verden med øget forretningskompleksitet og stigende inflation, er det vigtigere end nogensinde før at arbejde strategisk med egne data, for at forblive konkurrencedygtig. 

Fuldt overblik over egne data og effektive varslingssystemer, der genererer kort reaktionstid fra observation til handling, er nøgleelementerne for virksomheder der ønsker at være proaktive frem for reaktive. Bliv klogere på hvordan et CPM-system danner grundlag for datadrevet vækst.

CPM (Corporate Performance Management)

Der er i højere grad end nogensinde før brug for indsigt i egne data, for at kunne forblive konkurrencedygtige. Det er derfor altafgørende at kunne identificere og analysere årsagssammenhænge i hele organisationen, samt at foretage en løbende monitorering af udviklingstendenser.

Corporate Performance Management er en beskrivelse af metoder, målinger, processer og systemer der bruges til at monitorere og styre virksomhedens performance.

Et CPM-system samler data på tværs af virksomhedens interne IT-systemer og videreformidler outputtet til operationelle handlingsplaner. CPM-værktøjer er dermed et kontrolcenter, der monitorerer virksomhedens aktuelle og fremtidige situation, ud fra historiske data og scenarieplanlægning.

Hos VIS Performance har vi udviklet vores eget CPM-system af samme navn, som har hjulpet mere end 100+ kunder de sidste 28 år med at skabe transparens gennem egne data.

Alle data samlet ét sted

Ved at have alle dine data samlet ét sted, får din virksomhed et effektivt kontrolcenter, hvor der er kort reaktionstid fra observation til handling. CPM-systemet monitorerer interne og eksterne udviklingstendenser, samtidig med at det giver dig mulighed for at lave præcise forecasts og scenarieplanlægning, så din virksomhed kan reagere proaktivt frem for reaktivt, og på den måde være et skridt foran konkurrenterne.

Der kan arbejdes med data på alle niveauer i organisationen. Lige fra sælger niveau til corporate niveau. Ved at samle alle data ét sted, kan forretningen optimeres indefra, så den står stærkere på et konkurrencepræget marked.

"I VIS har vi mulighed for at lave analyser, som indeholder data fra flere kilder, hvilket giver et meget stærkere beslutningsgrundlag end hvad der tidligere har været muligt."

Kohberg - VIS Performance

Styrk beslutningsgrundlaget med valide data

CPM skaber fundamentet for datadrevne beslutningsgrundlag. Ved at have et kontrolpanel med alle virksomhedens data, har du et stærkt datagrundlag at agere ud fra. Frem for at bruge tiden på at validere data på tværs i organisationen, får du med et CPM-værktøj alle data samlet i visuelle dashboards med effektive rapporteringsmuligheder, der gør det nemt at træffe valide beslutninger baseret på stærke datagrundlag – på kort tid. 

Hvis data udnyttes på den rigtige måde, banes der vej for vækst. Udfordringen med data er, at mange virksomheder bruger for lang tid på at validere data, hvilket forlænger reaktionsevnen. Med et CPM-system automatiseres dataindsamlingen, så din virksomhed hurtigt kan reagere på interne faktorer såvel som markedstendenser, og på den måde sikre jer en konkurrencedygtig position, ved at være et skridt foran konkurrenterne.

Få et unikt indblik i virksomhedens fremtid med forecasts og scenarieplanlægning

Med databaseret forecasting er du altid et skridt foran konkurrenterne. Ved at forudsige den forventede markedsvækst, kan du lægge en strategisk plan for hvordan din virksomhed geares bedst muligt til at følge væksten, eller, i krisesituationer såsom COVID-19, kan lægge en plan for hvordan din organisation og forretning tilpasses den nye virkelighed, før det er for sent.

Udover organisatorisk tilpasning af markedstendenser, bruges forecasting særligt i produktionsvirksomheder, hvor man tilpasser produktion og indkøb ud fra salgsprognoser. På den måde kan man være på forkant med den forventede vækst, og sørge for at have den rette lagerbeholdning og produktionskapacitet.

Med et CPM-system har du mulighed for at lave mere agile forecasts, frem for at tage udgangspunkt i regnskabsåret. Ved at arbejde med kortere tidshorisonter i sin forecasting, kan man med fordel arbejde med en rullende budgetteringsproces, da virksomheden kan arbejde mere agilt. 

Er markedets udvikling svær at forudsige, kan man med fordel arbejde med scenarieplanlægning i sit CPM-værktøj. Ved at opstille forskellige potentielle scenarier, kan man bedst muligt forberede sig i en uforudsigelig tid. På den måde får du et overblik over økonomiske konsekvenser ved diverse scenarier for din virksomheds fremtid. 

"VIS er grundstenen for kommerciel og finansiel opfølgning i Geia-koncernen og giver overblik på såvel aggregeret som detaljeret niveau, og gør os i stand til at detektere afvigelser rettidigt."

Data kædes sammen og balanceres

Ved at arbejde med data på tværs i organisationen, kan data kædes sammen og balanceres, så din organisations performance løftes i flok.

Særligt i S&OP-processen er et CPM-system et stærkt værktøj, da det understøtter hele processen, og afdelingerne arbejder ud fra det samme datagrundlag. Sælgerne indtaster salgsprognoserne direkte i VIS, hvorfra produktion og indkøb tilpasser behovet ud fra de forventede salgsmål. Herefter kan eventuelle ubalancer imødekommes, samtidig med at scenarieplanlægningen, der også er tilgængelig i VIS, kan understøtte processen. Herefter kan prognoserne for S&OP præsenteres for topledelsen via visuelle dashboards direkte i VIS, eller via rapporter hentet fra VIS.

En udfordring vi oftest oplever i markedet er, at afdelinger på tværs af organisationer ikke altid arbejder ud fra de samme eller nyeste data. Dette skaber en ubalance, der sætter en kæp i hjulet på vækstmotoren. Ved at afdelinger på tværs af organisationen arbejder i samme system, med valide og opdaterede data, sikres alignment i hele organisationen. 

Resultatmål og indsatsmål

Når vi onboarder nye kunder, opsættes VIS således, at systemet reflekterer organisationens strategi. Alt efter hvilken branche eller virksomhedstype der er tale om, opsættes VIS ud fra den enkeltes resultat- og indsatsmål samt KPI’er.

Efter 28 år i branchen, har vi arbejdet med mere end 100+ virksomheder på tværs af brancher. Vi har derfor et stort kendskab til, hvordan lige netop din virksomhed kan bruge data til at skabe vækst.

Kontinuerlig proaktiv proces

Data skaber grundlaget for kort reaktionsevne, indblik i organisationens styrker og svagheder, position på markedet og danner grundlaget for valide og datadrevne beslutningsgrundlag. Arbejdet med data er en kontinuerlig proaktiv proces, der styrer virksomheden dynamisk mod de valgte strategiske mål.

Data er det vigtigste råstof for vækst i danske virksomheder. Mængden og mulighederne med data vokser konstant, blandt andet som følge af den stigende digitalisering. Det er en vækstfaktor, der ikke er til at tage fejl af. 

Spørgsmålet er ikke, hvorvidt data bør være en del af din organisations strategi. Spørgsmålet er nærmere, hvor datadrevet din virksomhed skal være, for at du kan fastholde eller videreudvikle din markedsposition.

"VIS er med til at drive vores virksomhed - det er med til at give os de data, vi skal bruge for at træffe de rigtige beslutninger. Vi bruger den blandt andet til den daglige, ugentlige og månedlige styring samt til at lave prognoser og budgetter. Derudover bruges VIS også til rapportering, daglig opfølgning på vareniveau, på butikker - på alt. VIS er et vigtigt redskab i hverdagen."

Jem & Fix samarbejder med VIS Performance

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du løbende opdateret

Hvis du er interesseret i VIS Performances aktiviteter og nyheder, er du meget velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbrevet en gang i kvartalet.

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – og mange har været med helt fra starten (mere end 27 år).

Relaterede kundecases

Scroll to Top