Klar til at slippe af med regneark i budgetteringen?

Administration af regneark er tidsspild i en økonomiafdeling. Bliv klogere på hvordan et budgetteringssoftware optimerer og automatiserer alle finansielle processer i din virksomhed.

Regneark er det mest oplagte værktøj at bruge til budgetteringen, da det er den nemmeste og billigste løsning til økonomistyring. Men regnearket har sine begrænsninger. Begrænsninger der gør, at din forretning på sigt vokser ud af regnearkene, hvilket gør finansielle processer såsom budgettering besværligt, tidskrævende og fejlfyldt. 

Med et budgetteringssoftware automatiseres manuelle processer, samtidig med at du får langt flere muligheder, end hvad det traditionelle to-dimensionelle regneark tilbyder. Vi gør dig klogere på, hvordan et budgetteringssoftware kan effektivisere din økonomiafdeling og frigive mere tid til indsigt og analyse af virksomhedens finansielle tilstand.

”Tidligere var budgetteringsprocessen ligeså meget en regnearksøvelse som en budgetteringsøvelse – nu kan vægten lægges 100% på budgetteringsprocessen.”

Ingen personafhængighed

I takt med at virksomheden vokser, stiger kompleksiteten af regnearkene i virksomheden. En kompleksitet, der oftest bindes sammen med en stor personafhængighed af den medarbejder, der har opbygget regnearket. Det bliver oftest en udfordring, når den regnearks-ansvarlige skifter græsgange, og efterlader det komplekse regneark til en efterfølger, som ikke har et indgående kendskab til formler, makroer og opsætning. 

I modsætning til regneark, er et budgetteringssoftware ikke personafhængigt. Hos VIS Performance skræddersyer vi dine budgetskabeloner efter jeres ønsker og behov, så i fremadrettet har en fast model at arbejde i, der ikke afhænger af en specifik medarbejder.

Undgå manuelle fejl og overskrivning af formler

Som vi lige har nævnt, er det oftest få personer, hvis ikke kun én enkelt medarbejder, der har kendskab til regnearkets links, beregninger, formler, makroer og logikker, hvorfor der oftest kan opstå store problematikker, hvis der ved en fejl laves en overskrivning af en formel. Derudover er det ikke atypisk, at der laves manuelle tastefejl i regneark, hvilket giver et usikkert billede af virksomhedens finansielle virkelighed.

Med et budgetteringssoftware undgås manuelle tastefejl og overskrivning af formler, eftersom de manuelle tasteopgaver erstattes af automatisering. Der er derfor en større sikkerhed i budgetteringen, ved at skifte til et budgetteringssoftware.

Udover at manuelle fejl i budgetterne elimineres, får du ydermere en mere præcis budgettering. Ved at processerne i budgetfasen automatiseres, erfarer vi at vores kunder sparer op til 50% af arbejdstiden på budgetfasen og månedsrapportering. Tid der i stedet kan bruges på at analysere virksomhedens finansielle tilstand og til at fokusere på fremtidige, strategiske beslutninger.

"Processen har gjort hele budgetlægningen mere effektiv, arbejdet er blevet lettere og brugerne roser løsningen. Alle involverede personer arbejder med de samme data, hvilket giver kvalitet og overblik."

Automatiseret konsolidering og eliminering

Konsolidering og eliminering er en tidsrøver præget af manuelle og tidskrævende processer. Med et budgetteringssoftware automatiseres konsolideringen af finansdata på tværs af selskaberne i koncernen. Systemet tager højde for valutakurser, regler for eliminering, intern handel og ejerandele, så du udelukkende skal fokusere på resultater, frem for udarbejdelse og validering af tallene.

”VIS konsoliderer alle selskaber kommercielt og finansielt, og det indbyggede budgetmodul gør opfølgning effektiv og to-the-point.”

Avanceret rettighedsstyring

I det traditionelle regneark, har du ikke kontrol over hvem der har adgang til de finansielle data, eller hvem der kan foretage ændringer. Med et budgetteringssoftware får du avanceret rettighedsstyring, så du har fuld kontrol over hvilke personer der kan tilgå de forskellige budgetter, samt hvorvidt de har rettighed til at foretage ændringer eller ej. 

Revisionsspor

I regneark kan du ikke kontrollere, hvem der har indtastet budgettallene. Er der nogle posteringer der ikke giver mening, kan det derfor godt blive en labyrint at finde tilbage til en årsagsforklaring. I et budgetteringssoftware er der revisionsspor, så du altid kan finde tilbage til hvem der har foretaget hvilke ændringer i budgettet hvornår, så der nemt kan findes tilbage til en årsagsforklaring. Der er derfor mere gennemsigtighed, ved at skifte til et budgetteringssoftware.

Høj datasikkerhed

Den avancerede rettighedsstyring og revisionsspor giver en højere datasikkerhed med dine finansielle data, da du har fuld kontrol over hvem der har adgang til hvad, samt hurtigt kan finde frem til hvem der har foretaget ændringer hvornår. 

Versionsstyring

Når man arbejder med økonomistyring i regneark, har man oftest adskillige versioner af budgetterne, som hele tiden skal sammenholdes. Med et budgetteringssoftware kan du samle alle budgetversioner ét sted, hvor du samtidig har den avancerede rettighedsstyring til at kunne kontrollere hvilke medarbejdere der kan tilgå de forskellige versioner. 

Tips til budgetudfordringer

Bruger I stadig regneark til budgettering, og har I svært ved at holde overblikket over mange forskellige budgetversioner?

I vores guide, “Intelligent Budgettering” giver vores data-eksperter deres bedste råd og løsningsforslag til, hvordan forretningen optimeres med intelligent budgettering.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du løbende opdateret

Hvis du er interesseret i VIS Performances aktiviteter og nyheder, er du meget velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbrevet en gang i kvartalet.

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – og mange har været med helt fra starten (mere end 27 år).

Relaterede kundecases

Scroll to Top