Til dig, der arbejder med Økonomi

VIS Business skaber bindeleddet mellem økonomiske nøgletal og beslutningstagerne, mens VIS Performance letter tilgængeligheden af daglige finans- og økonomital gennem hurtig og effektiv tilgang til finansielle data på flere niveauer og områder i virksomheden. Identificering og analyse af årsagssammenhænge på operationelt niveau samt en løbende monitoring af udviklingstendenser med VIS Business Performance skaber et fundament, hvorpå optimale strategiske beslutninger kan træffes og finansielle risici mindskes.

VIS UNDERSTØTTER DINE ARBEJDSOPGAVER

Arbejder du med økonomi? Så er VIS det rette værktøj for dig. VIS er med til at skabe bindeled mellem økonomiske nøgletal og beslutningstagere. VIS understøtter vigtige forretningsprocesser og skaber overblik over bl.a budgettering, rapportering, forecasting og opfølgning. 

Resultat- og balanceanalyse

Få præsenteret virksomhedens resultatopgørelse og balance i VIS Performance og foretag derfra diverse analyser, der kan give dig øget indsigt i virksomhedens økonomi.

Medtag og vedligehold eventuelle korrektioner og se deres indflydelse på det samlede resultat. Du kan også se virksomhedens resultatudvikling over tid, sammenholdt med budgettet og få mulighed for rettidig indgriben.

Det er ligeledes muligt at foretage resultatanalyser på enkelte projekter eller afdelinger. Medtag eller fravælg korrektionsregnskaber, og få præsenteret resultatet på de enkelte virksomheder i koncernen.

VIS er et værktøj, der kan favne alle de funktioner, du har i dit daglige arbejde med virksomhedens økonomi.

Budgettering

Budgettet er og bliver et væsentligt styringsværktøj for driften af en virksomhed. Budgettet benyttes både på operationelt plan samt som en del af ledelsens styringsredskaber. I VIS Performance kan de enkelte målinger eller statistikker sammenholdes med de tilsvarende budgettal. Endvidere er det muligt, efter virksomhedens retningslinjer, at registrere og konsolidere budgettet på alle niveauer. Budgetmodulet kan indeholde revisionsspor, således at budgetrettelser kan spores (hvem/hvornår) og eventuelt årsagsforklares.

Forecast

For at kunne beskrive, hvordan en given fremtid vil kunne udforme sig, opstilles der i VIS løbende mere eller mindre detaljerede forecasts på baggrund af den mængde information, der kan indsamles og operationaliseres i virksomheden. Optimalt set vil disse forecasts for virksomheden hermed være indikatorer eller pejlemærker ind i fremtiden under de givne forudsætninger, hvilket vil gøre det nemmere at træffe valg og lave ændringer.

Human Ressources - sådan arbejder du med data i HR - VIS Performance

Konsolidering

Mange firmaer opererer med en række selvstændige datterselskaber, hvor man har brug for at kunne skabe en overordnet opgørelse. Dvs. hvor det er muligt at få et samlet overblik over virksomhederne, se virksomhederne enkeltvis, se den samlede koncern ud fra et kunde- eller markedsperspektiv samt se koncernens samlede omkostninger f.eks. vedrørende forsikringer. En naturlig anvendelse vil være at benchmarke datterselskaber op mod hinanden.

Omkostningsanalyse

Mange firmaer opererer med en række selvstændige datterselskaber, hvor man har brug for at kunne skabe en overordnet opgørelse. Dvs. hvor det er muligt at få et samlet overblik over virksomhederne, se virksomhederne enkeltvis, se den samlede koncern ud fra et kunde- eller markedsperspektiv samt se koncernens samlede omkostninger fx vedrørende forsikringer. En naturlig anvendelse vil være at benchmarke datterselskaber op mod hinanden.

Økonomi - arbejd strategisk med data - VIS Performance

Nøgletal

Anvend VIS til at opstille og tilpasse et antal nøgletal for at kontrollere virksomhedens sundhedstilstand løbende. Gennem VIS Monitor kan nøgletal grupperes på en hensigtsmæssig måde, således at overordnede nøgletal gennem trafiklys-ikoner viser både hovedtendenser samt absolut performance, og hvor underliggende nøgletal kan bruges som årsagsforklaring.

Dækningsbidrag

De enkelte varer i sortimentet bidrager med forskellige input til virksomhedens samlede resultat. VIS kan skabe et overblik over overskudsandele målt på varegrupper eller varenumre, hvorved analysen af disse varers bidrag kan fremme en effektivisering af salgsleddet. Således kan fokus flyttes fra ikke-rentable varer til de mere rentable.

VIS Business - VIS Performance

Fordelene ved at bruge VIS til budgettering

  • Budgetregistrering med mulighed for styring af ubegrænsede antal budgetversioner
  • Fuld journalisering/sporbarhed af alle ændringer i budgettet
  • Valutastyring med dynamisk skift mellem de enkelte valutaer
  • Konsolidering og eliminering
  • Spærring af data, f.eks. perioder, budgetversion eller enkelte konti
  • Konsekvenssimulering
  • Hierarkisk opbygning af dimensioner for overskuelig præsentation
  • Arbejder direkte op mod eksisterende data, hvilket muliggør online opfølgning
  • Investeringsbudget med integration til det egentlige budget
  • Avanceret rettighedsstyring

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan VIS Performance kan hjælpe din virksomhed?

Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at optimere forretningen via data.

Lad os tage en snak om

Selected customers

Our customers are at the core of our business – and many of them have been with us from the very beginning (more than 28 years).
Scroll til toppen