GRATIS WHITEPAPER

Fødevareproduktion: 10 tips til at optimere jeres forretning gennem data

Vi har samlet en række gode råd, der dækker over både opsamling af POS-data og nyeste salgsdata på farten til disponering og financial planning. Alt sammen vigtige fokuspunkter, hvis I skal sikre en god performance. Rådene baserer sig på mere end 27 års brancheerfaring.

Vi har samlet vores erfaringer med at optimere performance inden for fødevareproduktion i et whitepaper

Du kan downloade det gratis whitepaper forneden, hvor vi har samlet en række tips til dig, der arbejder med økonomi og data i fødevarebranchen. De gode råd er baseret på mere end 27 års erfaring og ekspertise inden for Business Performance, som handler om at hjælpe virksomheder med at optimere deres forretning gennem data.

Smart disponering

Alle fødevareproducenter, som sælger til retail-leddet bør have overblik over POS-data (Point Of Sale). Dermed giver I jer selv større mulighed for at kunne disponere jeres produktion, da POS-data kan være en tidlig indikator på, hvad der bliver solgt – og ikke bliver solgt.

VIS Performance - Business Performance
Sales & Operations Planning (S&OP)

Det er vigtigt, at der er sammenhæng på tværs af diverse afdelinger af virksomheden – fra salg, til produktion, lager, indkøb, osv. Den sammenhæng på tværs kaldes også Sales and Operations Planning (S&OP) og skal sikre et optimalt samarbejde i værdikæden.

Fødevareproduktion: Arbejd interaktivt med data - VIS Performance
Råvarebehov og rådighed

Supply Chain Management handler overordnet set om at håndtere virksomhedens vare- og materialestrømme helt fra råvareleverandør til slutforbruger. Det kræver et samspil mellem de forskellige aktører i virksomheden - og til det har I brug for at have overblik over hele forsyningskæden, såsom fx jeres råvarer.

Guiden indeholder:

Download gratis whitepaper
Tilmelding

Relaterede kundecases

Kohberg - data samlet ét sted - VIS Performance
Kohberg

Kohberg bruger VIS Performance på en række forskellige områder, hvor løsningen skaber transparens, et stort overblik og et godt fundament for evidensbaserede beslutninger.

Se case

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Udvalgte kunder

Vores kunder er kernen i forretningen – mange af dem har været hos os siden begyndelsen I 1993.

Scroll to Top