CASE

DSHwood

DSHwood har med VIS Performance opnået en automatiseret budgetproces der har frigivet værdifulde ressourcer i økonomiafdelingen.

DSHwood er en træhandelsvirksomhed der leverer betydelige mængder af højkvalitets nåletræ og hårdttræ til store markeder i hele verden. DSHwood har afdelinger i Danmark, Tyskland, Frankrig, Skotland, Kina, Vietnam og et shared servicecenter i Indien. 

DSHwood oplevede stor personafhængighed i økonomiafdelingen, da alle finansielle data var i en komplekst opbygget regnearksmodel, som kun få medarbejdere havde den fulde indsigt i. Derudover oplevede de at budgetprocessen var meget ressourcekrævende, da processerne omkring klargøring og tilvejebringelsen af data inden budgetprocessen kunne gå i gang, var manuelle.

Udfordringer før
VIS Performance

Resultater efter
VIS Performance

Elementer i løsningen

Budget
& forecast

Afledte
effekter

Rapportering lokalt/koncern

Sådan kom DSHwood deres udfordringer til livs med VIS Performance

Fra årligt ankerbudget til rullende budgettering
Før implementeringen af VIS Performance arbejdede DSHwood med et årligt ankerbudget for hele koncernen.
Med VIS Performance kan DSHwood nu nemt og effektivt lave kvartalsvise budgetrul med databaserede forecasts 12 måneder frem, hvilket giver et mere dynamisk og præcist indblik i forventningerne til fremtiden.

Stor personafhængighed
Da det årlige ankerbudget blev udarbejdet i en komplekst opbygget regnearksmodel, oplevede DSHwood stor personafhængighed, da kun få medarbejdere havde den fulde indsigt i modellen. Med VIS Performance er personafhængigheden kraftigt reduceret, da den automatiske dataindsamling og fastlåste regnelogik gør modellen lettilgængelig for alle aktører. 

Manuelle og tidskrævende processer
Finansielle processer i regneark var en manuel og tidskrævende proces for DSHwood. Den manuelle indsamling af data på tværs af kilder var en tung administrationsproces, der både krævede mange ressourcer og havde en høj risiko for manuelle fejl. 

Med den automatiske dataindsamling i VIS Performance, er spildtid på dataindsamling og -klargøring samt manuelle tastefejl reduceret.

Høj grad af self-service var vigtigt for DSHwood
I processen med at finde en fremtidssikret platform, lagde DSHwood stor vægt på self-service. Det havde en stor betydning for DSHwood at de selv kunne styre hele processen med deres platform fremadrettet, og ikke var afhængige af konsulentassistance i dagligdagen. 

Med VIS Performance oplever de en høj grad af self-service, hvor de selv kan udnytte platformens muligheder.

Brugerstyring og effektiviserede arbejdsgange
I budgetprocessen hos DSHwood er der adskillige budgetaktører på tværs af finans, indkøb, logistik og salg. Med den avancerede brugerstyring i VIS Performance har alle adgang til de samme data, samtidig med at alle budgetaktører kan taste data direkte i løsningen. På den måde effektiviseres samarbejdet, og datasikkerheden er blevet forbedret markant, da der ikke længere er behov for manuelt at fremsende regneark og data blandt budgetaktørerne.

Med de komplette revisionsspor kan DSHwood altid finde frem til hvem der har foretaget hvilke ændringer og hvornår, så der altid kan findes en årsagsforklaring på eventuelle ændringer i budgetterne.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Vil du høre mere om VIS2Go Cloud?

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager

Andre kundecases

Gå på opdagelse i flere af vores kundecases, og bliv klogere på, hvordan VIS kan gøre en forskel i din virksomhed.

(afholdt) Webinar: Få fremtidssikret din Supply Chain med Finance Integrated S&OP
Deltag i vores webinar og bliv klogere på, hvordan du med Finance Integrated S&OP kan tilpasse aktiviteterne i din Supply Chain, baseret på valide data.
Læs mere
30 års jubilæum med fagligt fokus (afholdt)
Er du forberedt på en omskiftelig fremtid? “Det er svært at spå, især om fremtiden” sagde Storm P så klogt. I en uforudsigelig tid med krig, inflation og forsyningsvanskeligheder, har det aldrig været sværere at spå om fremtiden. I anledning af vores 30 års jubilæum, har vi sammensat et program, ...
Læs mere
Kom krisen i forkøbet med Scenarieplanlægning
Bliv omstillingsparat i et usikkert marked med Scenarieplanlægning.
Læs mere
Hvad er Business Intelligence (BI)?
Hvad er Business Intelligence (BI)?
Business Intelligence (BI) transformerer dine rå data på tværs af kildesystemer til viden og indsigt.
Læs mere
Forecasting: Omskiftelighed er årets vigtigste forretningsdisciplin
Usikkerhed i markedet gør krystalkuglen tåget.
Læs mere
Forstå forskellen på forecasting og budgettering
Det traditionelle budget er en langsigtet plan for forretningen. Forecasting er et dynamisk billede af virksomhedens udvikling.
Læs mere

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores Sales Manager, Christoffer, om hvordan VIS Performance kan effektivisere din budgetproces, forecasting, planlægning og rapportering.

Lad os tage en snak om

Christoffer Lohmann Henriksen
Sales Manager
Scroll to Top